Bandymoro for rullingser

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Vår rapport viser etablering av et tiltak som er videreført fra ”Hockeymoro for rullingser” i 2005. El-bandy er en sport som utøves i spesiallagede rullestoler.

 

Det er Bærums Verk Idrettsforening og deres innebandyavdeling som har vært teknisk arrangør av tiltaket:

·        Bakgrunn for prosjektet er idrettskretsens vellykkede prosjekt Bandymoro for rullingser 1.

·        Prosjektets målsetting var å gi et nytt tilbud i lagidretter med trening en kveld i uken og denne målsettingen ble nådd når de høsten 2007.

·        Målgruppen for prosjektet var bevegelseshemmede barn og unge i alder 10-18 år. Utøvere med store hjelpebehov som ikke har mulighet til mange andre lagspill.

·         Prosjektet har betydd enormt mye for disse barn og unge som ikke kan drive andre idretter med tilsvarende spenning og action.

 

Gjennomføring: Når vi i nov. 2006 fikk tilsagn om midler startet planleggingen umiddelbart. Vi inviterte Bærums Verk Idrettsforening til et møte hvor vi gikk gjennom prosjektplanen. De sa ja og etter mange praktiske avklaringer var vi i gang. Det ble avholdt fire møter med Bærums Verk Innebandy, hvorav et evalueringsmøte i slutten av året. Det ble i tillegg avholdt et møte med Handinor som leverer stoler og et møte hvor Bærums kommune og Bærums verk Idrettslag var sammen. Den første treningen gjennomførtes 10. mai 2007. Det ble avholdt en turnering i pinsehelga og en demostrasjon på et FAF (Fysisk aktivitet for funksjonhemmede) seminar. Det er øaget en informasjonsbrosjyre og det har vært to fagmøter, et generelt for klubb og forbund og et for fysio- og ergoterapeuter i Bærum Kommune, som fikk informasjon om tilbudet.

 

Resultater: Prosjektet ble avsluttet innen fristen og tilbudet er nå meget godt i gang. Klubben har tatt et stort ansvar og gjør en kjempejobb. Det er laget en fin informasjonsbrosjyre som er benyttet i rekrutteringsarbeidet. Gjennom dette prosjektet har vi også erfart at utstyret er dyrt i innkjøp og det koster en god del å vedlikeholde. Det jobbes med kurs for å lære opp en person i hver klubb til å ha ansvar for vedlikehold av utstyret.

 

Videre planer: Prosjektet har gitt idrett for funksjonshemmede et stort løft i Bærum og et tilbud om lagspill for de med store funksjonsnedsettelser som har vært etterlyst. Undertegnede har deltatt på et møte med leverandør Handinor og bandyforbundet vedr. utstyrslevering. Vi er også kjempeglade at Hjelpemiddelsentralen nå har godkjent å gi stoler til de som trenger litt ombygging/spesialombygging av stoler. Vi skal gjøre vårt for å bidra til videreføring av tilbudet til andre klubber og til flere utøvere.

Prosjektleder/forsker

Vigdis Bente Mørdre

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Bandymoro for rullingser
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2007: kr 420 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
30.11.2007
Status
Avsluttet