Ung rettshjelp

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Gatejuristen har i snart ti år drevet oppsøkende, gratis rettshjelp for rusavhengige. I disse årene har vi sett et behov for å nå fram til barn og unge. Livene til mange av våre klienter kunne tatt en annen, og bedre retning dersom de hadde fått hjelp tidligere. Ved bruk av Gatejuristen sin godt utprøvde metode vil Barnas Jurist kunne tilby rettshjelp svært kostnadseffektivt. I tillegg vil rettighetsinformasjon til målgruppen forebygge problemer knyttet til helse og velferd.

Målsetting

Barnas Jurist skal forebygge problemer hos barn og unge knyttet til helse og velferd i tillegg til å bedre deres levekår. Dette skal vi oppnå ved å tilby gratis rettshjelp og spre rettighetsinformasjon.

Målgruppe

Målgruppen er vanskeligstilte barn og unge.

Antall personer i målgruppen

270

Beskrivelse av gjennomføring

Barnas Jurist er en modell for gratis oppsøkende rettshjelp til barn og unge der kostnadseffektivitet og store innslag av frivillighet står sentralt. Barnas Jurist er en frivillighetsmodell der utgangspunktet er at saksbehandling og klientkontakt skal håndteres av frivillige medarbeidere som skal rekrutteres blant rettsvitenskapstudentene ved UIA og praktiserende advokater. Modellen legger opp til at de frivilliges arbeid skal kvalitetssikres av en ansatt jurist. Sentralt står også at de frivillige jevnlig reiser ut og møter sårbare barn og unge, informerer om rettigheter og tar inn saker

Fremdriftsplan

I oppstarten må vi først oppnå samarbeid med aktører som er i kontakt med utsatte barn og unge. Deretter må vi drive oppsøkende arbeid for å gjøre Barnas Jurist kjent blant ungdom. Å oppsøke ungdom der de er vil være et kjennetegn ved Barnas Jurist sin måte å driftes på også i fortsettelsen. Målsetning er at Barnas Jurist vil motta sine første rettslige oppdrag innen tre måneder etter oppstart.

Prosjektleder/forsker

Tuva Myklebust Jacobsen

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Ung rettshjelp
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2020: kr 430 000, 2021: kr 435 000, 2022: kr 450 000
Startdato
16.11.2020
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring