Barnas Trøndelag

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Høsten 2004 ble boka Barnas Trondheim utgitt. Trondheim er en by med mange aktiviteter for barn, og målet med arbeidet var at flest mulig av disse tilbudene skulle samles i en detaljert og personlig guide. Boka inneholder en oversikt over opplevelser og aktiviteter for liten og stor. Tilbakemeldingene har vært svært positive, og mange forteller hvordan de gjennom å bruke boka har blitt oppmerksom på aktiviteter og opplevelser de ikke viste eksisterte i deres egen hjemby. Under arbeidet med boka Barnas Trondheim så jeg behovet for et nettsted for barn og foreldre. Gjennom nettverket for helsefremmende arbeid i Trøndelag var det flere som tente på ideen om en nettside for barn og foreldre i et helsefremmende perspektiv. 2. Barnas Trøndelag – en nettside for barn og foreldre/foresatte.
Barnas Trøndelag skal inspirere barn og foreldre/foresatte til en aktiv hverdag sammen.
Barnas Trøndelag skal skape holdninger blant barn som gjør at barn vil foretrekke sunn mat, fysisk aktivitet og kultur og forstår betydningen av dette, for å utvikle en god helse.
3. Barn opp til 10 år og deres foreldre/ foresatte i Trøndelag 4. Barnas Trøndelag skal være et nettsted der barn og foreldre/foresatte kan finne trygg og god informasjon om mat, kunst/kultur og kulturaktivitet/ fysisk aktivitet. 5. A) Lansering 2008, B) Utvikle innholdet innen for hvert enkelt område og videre finansiering av prosjektet, C)Utvikle samarbeid med kommuner/organisasjoner/matprodusenter i de to fylkene slik at nettsiden inneholder en god oversikt over alle tilbud for barn der de bor, D) Etter prosjektperioden på tre år (inkludert forprosjekt året 2007)er målet at siden har fått faste eiere som driver dette viktige prosjektet videre.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2007_1_0023.pdf

Sluttrapportsammendrag

Nettsiden Barnas Trøndelag skal skape holdninger blant barn og foreldre/foresatte som gjør at barnefamilier vil foretrekke sunn mat, fysisk aktivitet og kultur og forstår betydningen av dette, for å utvikle en god helse. Hovedmålet har vært å lage en nettside som skal inspirere barn og foreldre/foresatte til å ha en aktiv hverdag sammen.
Når man begynner å se verden gjennom barns øyne så forandres den betraktelig. Små detaljer som man kanskje ikke tenkte så nøye over før man ble foreldre blir ekstra viktige. Er søndagens turløype egnet for barnevogntrillere? Hvilke museer henvender seg til barn? Hvor kan vi finne en skiløype hvor minstemann kommer til å trives like godt som de voksne?
Vi ønsket å lage en nettside med oversikt over og beskrivelser av museer, teater, dans, idrettstilbud, turforslag, festivaler og mye mer. Nettsiden har hatt en tredelt inndeling Database, Nettavis og Matsiden. Databasen inneholder en oversikt og beskrivelse av alle kulturelle institusjoner og organisasjoner som henvender seg til barn og unge i regionen. Foreldre i Trøndelag skal kunne finne kunnskap og opplevelser innenfor barnas egne interesseområder på en enkel og oversiktelig måte.
Nettavisen har fokusert på dagsaktuelle tema i Trøndelag. Med fokus på barn opp til 13 år, har nettredaksjonen ukentlig formidlet nyheter beregnet på barnefamilier i Trøndelag.
Matsiden inneholder fristende og barnevennlige oppskrifter med matretter som barn også selv kan være med på å lage.
Prosjektet har pågått i to år, og vært et samarbeid mellom LHL, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.
De to trøndelagsfylkene har ikke økonomi til videre drift av Barnas Trøndelag, men vi har et ønske om å finne andre samarbeidspartnere som kan gjøre det mulig å drifte nettstedet i framtiden

Prosjektleder/forsker

Siri Thue Unsgård

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Barnas Trøndelag
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2008: kr 185 000, 2009: kr 185 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet