Barnehodepine

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Migrene hos barn arter seg ofte annerledes enn hos voksne og de har ikke ordforråd til å beskrive anfallene som voksne kan. Mange barn møter manglende forståelse fra foreldre, lærere og helsesøstre som tror problemet mindre enn det er. Det finnes svært lite informasjon på internett om hodepine hos barn. Derfor forstår mange foreldre ikke hva som plager barnet og de søker ikke hjelp. Mange barn går derfor udiagnostisert med en sykdom som uten riktig behandling kan kronifiseres med årene og få alvorlige konsekvenser som tap av skolegang, utdanning, karriere og sosialt liv.

Målsetting for prosjektet

Hovedmål: at alle barn med migrene skal få hjelp slik at deres plager blir oppdaget, behandlet og hverdagen deres tilrettelagt når anfallene kommer. Da må foreldrene deres finne så mye informasjon (på nett) at de forstår at barnet er plaget av hodepine som kanskje er migrene, og derved søke hjelp.

Målgruppe

Barn 6-18 år med hodepine/migrene

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

35000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

En prosjektruppe og innleide profesjonelle vil produsere informasjonsmateriale for foreldre og markedsføre og distribuere det på nett slik at foreldre finner informasjonen når de søker på hodepine og barn. Frivillige vil bruke materialet for å arrangere 15 informasjonsmøter for allmennheten rundt om i landet og presentere temaet. Legespesialister vil holde foredrag på møtene og på konferanser. Materiellet vil hovedsakelig bestå av 6-10 korte videofilmer om; hva er migrene hos barn, symptomer, screeningsverktøy, hva skiller migrene fra vanlig hodepine, hvordan få en diagnose, behandling, tilrettelegging, og konsekvenser ved ubehandlet migrene. Film er lett å spre, lett å ta til seg og får mer synlighet på internett. Profesjonelle vil søkemotoroptimalisere, markedsføre og distribuere materiellet på internett. For å nå ut til målgruppene vil vi kjøre en digital kampanje over tid med “tabloide” oppslag som leder folk videre til informasjonsmateriellet. Vi skaper viral spredning gjennom betalt annonsering, ved å mobilisere frivillige, og bruke virkemidler for å oppmuntre til deling. Frivillige og møtedeltagerne oppmuntres til deling av budskapet til andre foreldre. Snøballen er i gang! Over tid vil mange finne informasjonen.

Fremdriftsplan for prosjektet

1. juni 2017 Prosjektstart Juni-sep Planlegging Aug-des Produksjon informasjonsmateriell og publisering Høst 2017 eller vinter 2018 Lansering av prosjektet på 1-2 eksterne konferanser Des 2017 Lansering i sosiale medier Jan–Mai 2018 Informasjonsmøter 7-10 – Runde I – i hele landet. 1 juli 2018 Statusrapport Sep -Des 2018 Informasjonsmøter 5-8 – Runde II – hele landet. Jan 2019 Sluttrapport

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

I Norge er det minst 42.000 barn i grunnskolen og 30.000 unge i alderen 16-19 som har migrene. En stor del av disse har ikke fått diagnose hos legen, fordi foreldre og andre voksne (inkl. mange leger og helsesøstre) ikke kjenner symptomene på barnemigrene. Dette skiller seg delvis fra voksnes migrene. Hvert år kommer nye barn til. Det overordnede målet var at alle barn med migrene skal få hjelp slik at deres plager blir behandlet og hverdagen deres tilrettelagt når anfallene kommer. Konkrete mål var å utvikle og spre informasjonsfilmer på nett som vil gi foreldre ny kunnskap og råd om barnehodepine og migrene, slik at de tar barnet til lege. De som søker på barn og hodepine skulle finne våre filmer. I tillegg planla vi informasjonsmøter etc. Hovedmålgruppen var selvsagt barna. Foreldre er målgruppen for informasjonen – de er de som oppdager at barnet kanskje har mer enn «vanlig» hodepine. Også helsepersonell vil ha nytte av informasjonen.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Målet var å spre informasjon som ville komme 35.000 barn til gode i løpet av noen år, men det finnes ikke statistikk for legekonsultasjoner og lignende. En av de få migrenespesialistene som tar imot barn og unge forteller om en stor og økt pågang som følge av søk på nett. Statistikk over visninger etc på nett er det nærmeste vi kan komme konkrete tall. Flere viktige helseportaler lenker nå til våre filmer og vår landingsside. Det er et kvalitetsstempel. I prosjektperioden (frem til april 2020) har våre 25 innlegg på Facebook nådd ut ca 177.000 ganger med 86.000 videovisninger på minimum 3 sek. Vår landingsside på nett har hatt 4640 unike brukere med ca 6000 økter og sett 12.000 sider. Filmene der er blitt vist 9200 ganger. 13 videoannonser er blitt eksponert 135.00 ganger med ca 35.000 filmvisninger. Gjennom andres kanaler er vårt budskap gjort tilgjengelig for over 1 million seere. Antall nådd i målgruppen: Et anslag er at foreldre til 25.000 barn er blitt nådd av vår informasjon.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

25000

Prosjektgjennomføring/Metode

En prosjektstyringsgruppe og et innleid kommunikasjonsselskap har utviklet 12 informasjonsfilmer (tot 30 min) i tillegg til annet informasjonsmateriale om barnehodepine. De er publisert på egen landingsside barnehodepine.no. De handler bl a om hva er migrene hos barn, symptomer, screeningsverktøy, hva skiller migrene fra vanlig hodepine, hvordan få hjelp, behandling og tilrettelegging. Kommunikasjonsselskapet har søkemotoroptimalisert, markedsført og distribuert materiellet på internett. For å nå ut til målgruppene har de kjørt en digital kampanje over tid med videoinnlegg på egne og andres Facebooksider og nettsider, som leder folk videre til landingssiden. De har skapt viral spredning gjennom betalt annonsering og oppmuntret til deling. De har også systematisk tilbudt bruk og spredning til andre organisasjoner og helseportaler. Foreningen for kroniske smerter har samarbeidet med Hodepine Norge om spredning og informasjonsmøter. Presentasjonsmateriale er utarbeidet for bruk av helsepersonell hhv ikke-helsepersonell. Frivillige har brukt materialet ved arrangement av informasjonsmøter for allmennheten rundt om i landet. Legespesialist har holdt foredrag på en del av møtene.

Resultater og resultatvurdering

Vi har laget gode informasjonsfilmer som er og vil være tilgjengelig i mange år til for folk som søker informasjon på nett på temaet barn og migrene/hodepine. Helsenorge.no, Norsk helseinformatikk (nhi.no), migreneskolen.no, lommelegen.no m. fl. lenker til våre filmer og vår landingsside. Til sammen har vi selv nådd ut med informasjon ca 300.000 ganger til sammen på alle digitale plattformer. Gjennom andre er budskapet gjort tilgjengelig for flere enn 1 million brukere. Det er imidlertid ikke mulig å vite hvor mange unike seere som er blitt nådd med informasjonen. Men den som ønsker å vite mere vil i hvert fall enkelt finne frem til god informasjon! Ca 300 personer har deltatt på informasjonsmøter hvor barnehodepine har vært et tema. Vi har imidlertid ikke klart å gjennomføre like mange åpne informasjonsmøter som vi håpet, og heller ikke fått mobilisert egne medlemmer i den grad vi ønsket.

Oppsummering og videre planer

Både FKS, Hodepine Norge og andre vil fortsatt fremover ha adgang til verktøy for å kunne gi veiledning til sine målgrupper. Vi har forberedt fortsatt spredning av informasjon ut 2021. Dette vil holde synligheten og søkbarheten på topp. Statistikk vil følges opp. Prosjektaktørene vil fortsette med informasjonsmøter og foredrag på konferanser og kurs for allmennleger ut 2021 el. lengre. Foreldre som søker informasjon om barnehodepine finner våre filmer, og disse gir god, konkret informasjon. Dette øker sjansene for at de står på for at barnet deres skal få en skikkelig diagnose og god hjelp!

Prosjektleder

Suzanne Schønkopf

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Barnehodepine
Organisasjon
Foreningen for Kroniske Smertepasienter
Org.ledd
Norsk hodepineselskap og Bravissimo AS vil produsere og distribuere materiell
Beløp Bevilget
2017: kr 531 000, 2018: kr 86 000
Startdato
01.07.2017
Sluttdato
29.06.2020
Status
Under gjennomføring