Barnekor

Søknadssammendrag

Sjiraffen Barne- og ungdomskor er et prosjekt vi ønsker å sette igang – på bakgrunn av interesse blant målgruppen. Vi har fått flere henvendelser, og ønsker å kunne tilby et kortilbud for vår målgruppe.
Målet med Sjiraffen Barne – og ungdomskor er å gi utviklingshemmede barn og unge mulighet til å synge i kor, der alle blir tatt på alvor for den man er. Dette er en målgruppe som ofte skvises ut av kulturlivet for øvrig, og det ønsker vi å ta tak i. Koret vil ledes av dirigent Gunnhild Haasund som har 6 års musikkutdanning fra høgskole, samt erfaring fra sangundervisning med den aktuelle målgruppen. Vi ønsker å tilby følgende:
– En arena der likesinnede får møtes til sang og musikkglede
– En sosial arena der man kan møte gamle og nye venner
– La kormedlemmene få elementer innføring i musikk og kor, på deres premisser og med deres muligheter
– Øve inn sanger og korverk som fremføres for andre
– Ta de unge sangerne på alvor, og la de blomstre på scenen med sin sang

Det er viktig for et hvert menneske å føle mestring, og man ønsker selvsagt å oppleve mestring på det området man liker best. Denne målgruppen faller ofte utenfor og får ikke muligheten til å vokse på sine interessefelt. Derfor er det viktig å kunne bygge opp sanggleden sammen, og å få være den man er uten å måtte late som om man er en annen. Målet er ikke å bli verdensmester i presisjon, men å utvikle sangglede og få delta i et positivt fellesskap. Dette vil ha stor betydning for deltagerne, og være et friskt innspill i Trondheims korliv.

Vår framdriftsplan for de tre nærmeste årene:
Vår 2014: Oppstart og rekruttering
Høst 2014: Etablere gruppen, bli kjent, sanglek og innføring i «kor» som kunstform.
Jul 2014: Synge 1-3 steder (eks. sykehjem, skoler, interesseorganisasjoner etc.)
Vår 2015: Øve inn mot en lengre fremførelse, konsert til sommeren.
Sommer 2015: Deltagelse på Sjiraffen festivalen med et mindre innslag
Høst og vinter 2015/2016: Arbeid inn mot en Cd-innspilling med 3-6 lydspor
Sommer 2016: Deltagelse på Sjiraffen festivalen.
Høst – jul 2016; Jobbe inn mot et samarbeid med et større kor, og å få delta med et nummer i deres julekonsert.

Vi ønsker å samarbeide med flere på sikt – andre kor og andre kulturgrupper for utviklingshemmede.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport uten bilder Sjiraffen Barne- og ungdomskor.pdf

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Birgithe Juul Karambo Arntsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Barnekor
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2014: kr 91 000, 2015: kr 90 000, 2016: kr 110 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet