Barnekor

Søknadssammendrag

Sjiraffen Barne- og ungdomskor er et prosjekt vi ønsker å sette igang – på bakgrunn av interesse blant målgruppen. Vi har fått flere henvendelser, og ønsker å kunne tilby et kortilbud for vår målgruppe.
Målet med Sjiraffen Barne – og ungdomskor er å gi utviklingshemmede barn og unge mulighet til å synge i kor, der alle blir tatt på alvor for den man er. Dette er en målgruppe som ofte skvises ut av kulturlivet for øvrig, og det ønsker vi å ta tak i. Koret vil ledes av dirigent Gunnhild Haasund som har 6 års musikkutdanning fra høgskole, samt erfaring fra sangundervisning med den aktuelle målgruppen. Vi ønsker å tilby følgende:
– En arena der likesinnede får møtes til sang og musikkglede
– En sosial arena der man kan møte gamle og nye venner
– La kormedlemmene få elementer innføring i musikk og kor, på deres premisser og med deres muligheter
– Øve inn sanger og korverk som fremføres for andre
– Ta de unge sangerne på alvor, og la de blomstre på scenen med sin sang

Det er viktig for et hvert menneske å føle mestring, og man ønsker selvsagt å oppleve mestring på det området man liker best. Denne målgruppen faller ofte utenfor og får ikke muligheten til å vokse på sine interessefelt. Derfor er det viktig å kunne bygge opp sanggleden sammen, og å få være den man er uten å måtte late som om man er en annen. Målet er ikke å bli verdensmester i presisjon, men å utvikle sangglede og få delta i et positivt fellesskap. Dette vil ha stor betydning for deltagerne, og være et friskt innspill i Trondheims korliv.

Vår framdriftsplan for de tre nærmeste årene:
Vår 2014: Oppstart og rekruttering
Høst 2014: Etablere gruppen, bli kjent, sanglek og innføring i «kor» som kunstform.
Jul 2014: Synge 1-3 steder (eks. sykehjem, skoler, interesseorganisasjoner etc.)
Vår 2015: Øve inn mot en lengre fremførelse, konsert til sommeren.
Sommer 2015: Deltagelse på Sjiraffen festivalen med et mindre innslag
Høst og vinter 2015/2016: Arbeid inn mot en Cd-innspilling med 3-6 lydspor
Sommer 2016: Deltagelse på Sjiraffen festivalen.
Høst – jul 2016; Jobbe inn mot et samarbeid med et større kor, og å få delta med et nummer i deres julekonsert.

Vi ønsker å samarbeide med flere på sikt – andre kor og andre kulturgrupper for utviklingshemmede.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

  • Konkrete mål for perioden var:
  • Å utvikle individuelle talenter hos mennesker med utviklingshemming
  • Å ta hver og en aktør på alvor
  • Å utvikle metoder som gjør det enklere for mennesker med utviklingshemming å delta i koret
  • Å se enkeltindividet i gruppa, og gruppa som helhet
  • La den enkeltes talent gi grunnlag for det musikalske uttrykket
  • La elevene møte likesinnede i et trygt miljø
  • La elevene oppleve mestring igjennom musikken Ved å ta folk på alvor, og å møte de der de er, vil vi la våre elever blomstre og bli ekte musikere og sangere. Det er viktig for alle mennesker å få utvikle de talentene man sitter inne med.

Antall personer i målgruppen

16

Oppsummering

Prosjektet har vært veldig vellykket, og bidratt til en jevn økning av medlemmer. Vi har fra 2017 forandret på aldersgruppen, og har ingen øvre aldersgrense. Dette åpner for at flere kan få utvikle seg musikalsk i fellesskap med andre. Kunst og kultur er viktig, og å få bygge en kulturplattform sammen med andre skaper glede, mestring og bedre livskvalitet. Kunsten er iboende hos oss mennesker, og vi ser hvor viktig musikken er for våre deltagere.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport uten bilder Sjiraffen Barne- og ungdomskor.pdf

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Birgithe Juul Karambo Arntsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Barnekor
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2014: kr 91 000, 2015: kr 90 000, 2016: kr 110 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet