Barneteater

Søknadssammendrag

Sjiraffen starter i januar 2014 prosjektet Sjiraffen Barneteater, som skal ledes av Teaterpedagog Kine Stedenfeldt. Sjiraffen skal være et tilbud for utviklingshemmede barn fra 7-12 år. Kine Stedenfeldt har mange års erfaring med ungdomsteater for utviklingshemmede, og med barneteater fra «ordinære» teatergrupper. I januar planlegges oppstarten av barneteatergruppen, som vil ha plass til 10 skuespillere.

Trondheim Kommune har i dag et begrenset tilbud med fritids- og kulturaktiviteter for utviklingshemmede. Teatergruppene Integretto og Pimpernell har vært de eneste av sitt slag, og har fått mange henvendelser av mennesker som ønsker å delta. I tillegg til at den nedre aldersgrensen nå er 13 år, finnes pr i dag verken plasser i de eksisterende gruppene eller økonomi til å igangsette flere grupper.

Mål:
• Å utvikle det individuelle kunstuttrykket til barn med utviklingshemming som ønsker å spille teater
• Å ta hver og en aktør på alvor
• Å utvikle metoder som gjør det enklere for barn med utviklingshemming – og eventuelle fysiske handicap; å delta en levende kulturaktivitet som teateret er
• Å se enkeltindividet i gruppa, og gruppa som helhet
• La den enkeltes talent gi grunnlag for det kulturelle uttrykket
• La elevene møte likesinnede i et trygt miljø
• La elevene oppleve mestring igjennom drama og teater
Ved å ta ungene på alvor, og å møte de der de er, vil vi la våre elever blomstre og bli ekte skuespillere. Det er viktig for alle mennesker å få utvikle de talentene man sitter inne med.

Sjiraffen Barneteaters målgruppe er fysisk og psykisk funksjonshemmede. Teatergruppen er aldersbestemt – med unge skuespillere fra 7 – 12 år.

Prosjektet har flere delmål i løpet av den 3-års prosjektperioden.
Vår 2014: Oppstart og arbeid med å bli en samlet gruppe. Drama og teaterlek, arbeid med kjente eventyr.
Høst 2014: Arbeid mot en liten juleforestilling, internt for foreldre / foresatte.
Vår 2015: Arbeid mot en liten sommerforestilling, og visning på Sjiraffen festivalen.
Høst 2015: Samarbeid med CP-foreningen, spille en juleforestilling på 1-3 juletrefester.
Vår 2016: Arbeid mot Dissimilisfestivalen, deltagelse der med visning av en liten forestilling.
Høst 2016: Videre samarbeid med andre interesseorganisasjoner, arbeid mot en juleforestilling.
Vi vil i tillegg gå å se et teater for barn 1-2 ganger i året, og ha andre sosiale sammenkomster. Mye av arbeidet vil være frivillig.

Mange av de barna og ungdommene vi møter, får hos oss venner for første gang. Og å ha venner er viktig. Venner som er ekte, og som du selv har valgt. I en gruppe med mennesker der de andre deler den samme teatergleden som deg, er sjansen stor for at vennskap oppstår. Gleden av å være sammen, å få være med i en dramagruppe som er tilpasset dine behov – og der for gir det muligheten til å være deg selv – er grunnlaget for godt samspill. Og å ha et samspill er viktig i samfunnet for øvrig, og å lære dette er vesentlig i hverdagen. Ikke alle tar naturlig del i leken på skolen, og mister derfor viktig læring om samarbeid, sosiale koder, å gi og ta, å lytte og å respektere andre. Å ha et sosialt forum der disse tingene er implementert i aktiviteten, har derfor en høy nytteverdi for individet, og menneskene rundt.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Vi har hatt fokus på å jobbe frem flere små improvisasjoner i året. Men har gjerne to litt større produksjoner med et større publikum. Vi har produksjoner såpass hyppig, for å få stimulert barna slik de har behov for. De har behov og et ønske om å utfolde seg i å prøve forskjellige roller og kostymer. Slik blir leken og friheten ivaretatt. Det er viktig å tilpasse øvingene til hvert individ, slik at alle blir inkludert og får prestert og mestret på lik linje. Så det har begynt med en myk start, med ulike teaterleker og gjerne en tre-fireukers periode på hver forestilling/visning. I dag er teatergruppen godt etablert, og barna har en god forståelsesramme for hva teater innebærer.

Antall personer i målgruppen

10

Oppsummering

Sjiraffen Barneteater hadde alt i alt et vellykket prosjekt. Vi har brukt erfaringene våre videre, i planlegging av nye prosjekter, og gruppa lever videre gjennom nye midler. Gjennom Extramidlene fikk vi også kjøpt en del materiale som vi har brukt alle år, og kan bruke mange år fremover. Dette var blant annet kostymer, rekvisitter og scenografiske elementer. Barneteateret, som en del av Sjiraffen Kultursenter har kommet på kommunebudsjettet i Trondheim Kommune, noe som er med på å sikre videre drift. Vi er ikke fullfinansiert, lang i fra, men det er viktig for oss å ha noe fast.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Sjiraffen-Barneteater.pdf

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Birgithe Juul Karambo Arntsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Barneteater
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2014: kr 100 000, 2015: kr 100 000, 2016: kr 100 000
Startdato
01.02.2014
Sluttdato
30.12.2017
Status
Avsluttet