Barneteater

Søknadssammendrag

Sjiraffen starter i januar 2014 prosjektet Sjiraffen Barneteater, som skal ledes av Teaterpedagog Kine Stedenfeldt. Sjiraffen skal være et tilbud for utviklingshemmede barn fra 7-12 år. Kine Stedenfeldt har mange års erfaring med ungdomsteater for utviklingshemmede, og med barneteater fra «ordinære» teatergrupper. I januar planlegges oppstarten av barneteatergruppen, som vil ha plass til 10 skuespillere.

Trondheim Kommune har i dag et begrenset tilbud med fritids- og kulturaktiviteter for utviklingshemmede. Teatergruppene Integretto og Pimpernell har vært de eneste av sitt slag, og har fått mange henvendelser av mennesker som ønsker å delta. I tillegg til at den nedre aldersgrensen nå er 13 år, finnes pr i dag verken plasser i de eksisterende gruppene eller økonomi til å igangsette flere grupper.

Mål:
• Å utvikle det individuelle kunstuttrykket til barn med utviklingshemming som ønsker å spille teater
• Å ta hver og en aktør på alvor
• Å utvikle metoder som gjør det enklere for barn med utviklingshemming – og eventuelle fysiske handicap; å delta en levende kulturaktivitet som teateret er
• Å se enkeltindividet i gruppa, og gruppa som helhet
• La den enkeltes talent gi grunnlag for det kulturelle uttrykket
• La elevene møte likesinnede i et trygt miljø
• La elevene oppleve mestring igjennom drama og teater
Ved å ta ungene på alvor, og å møte de der de er, vil vi la våre elever blomstre og bli ekte skuespillere. Det er viktig for alle mennesker å få utvikle de talentene man sitter inne med.

Sjiraffen Barneteaters målgruppe er fysisk og psykisk funksjonshemmede. Teatergruppen er aldersbestemt – med unge skuespillere fra 7 – 12 år.

Prosjektet har flere delmål i løpet av den 3-års prosjektperioden.
Vår 2014: Oppstart og arbeid med å bli en samlet gruppe. Drama og teaterlek, arbeid med kjente eventyr.
Høst 2014: Arbeid mot en liten juleforestilling, internt for foreldre / foresatte.
Vår 2015: Arbeid mot en liten sommerforestilling, og visning på Sjiraffen festivalen.
Høst 2015: Samarbeid med CP-foreningen, spille en juleforestilling på 1-3 juletrefester.
Vår 2016: Arbeid mot Dissimilisfestivalen, deltagelse der med visning av en liten forestilling.
Høst 2016: Videre samarbeid med andre interesseorganisasjoner, arbeid mot en juleforestilling.
Vi vil i tillegg gå å se et teater for barn 1-2 ganger i året, og ha andre sosiale sammenkomster. Mye av arbeidet vil være frivillig.

Mange av de barna og ungdommene vi møter, får hos oss venner for første gang. Og å ha venner er viktig. Venner som er ekte, og som du selv har valgt. I en gruppe med mennesker der de andre deler den samme teatergleden som deg, er sjansen stor for at vennskap oppstår. Gleden av å være sammen, å få være med i en dramagruppe som er tilpasset dine behov – og der for gir det muligheten til å være deg selv – er grunnlaget for godt samspill. Og å ha et samspill er viktig i samfunnet for øvrig, og å lære dette er vesentlig i hverdagen. Ikke alle tar naturlig del i leken på skolen, og mister derfor viktig læring om samarbeid, sosiale koder, å gi og ta, å lytte og å respektere andre. Å ha et sosialt forum der disse tingene er implementert i aktiviteten, har derfor en høy nytteverdi for individet, og menneskene rundt.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Sjiraffen-Barneteater.pdf

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Birgithe Juul Karambo Arntsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Barneteater
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2014: kr 100 000, 2015: kr 100 000, 2016: kr 100 000
Startdato
01.02.2014
Sluttdato
30.12.2017
Status
Avsluttet