Barnets beste i familiegjenforeningssaker

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

NOAS erfarer at utlendingsmyndighetene i liten grad innhenter opplysninger om barnets situasjon, tilknytningen til forelderen som henvises til å søke om familieinnvandring fra hjemlandet og forholdet til og omsorgsevnen til den gjenværende forelderen. I stedet for å innhente konkrete opplysninger skriver utlendingsmyndighetene at de ikke har opplysninger om barnets omsorgssituasjon og legger dermed til grunn av omsorgssituasjonen er tilfredsstillende. Vi mener at en gjennomgang av norske myndigheters vurderinger av barnets beste kan bidra til forbedringer for barna på dette området.

Målsetting for prosjektet

Prosjektet skal resultere i to produkter: • Notat med juridisk gjennomgang av vedtak, gjeldende rett og hvordan regelverket bør være. • Vedlegg til notatet med utvalg av intervjuer med barnefamilier/barn hvor erfaringene belyses

Målgruppe

Direkte målgruppe av prosjektet er personer som får avslag på familieinnvandring til Norge etter utvalgte bestemmelser i utlendingsloven.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

NOAS vil ta utgangspunkt i saker med avslag på familiegjenforening som faller innenfor vår vedtatte målgruppe og gjøre en vedtaksanalyse av disse. Vedtaksanalysen vil innebære at vi går gjennom vedtak hvor utlendingsforvaltningen har avslått søknader om familieinnvandring i saker som enten omhandler foreldre eller barn som søker om oppholdstillatelse i Norge. Sakene vil være tilfeldig utvalgt fra NOAS’ rettshjelpsarbeid. Alle vedtakene vil være klagesaker fattet enten av UDI eller UNE. Vi vil vurdere sakene på grunnlag av vedtakene som foreligger. Utgangspunktet for vurderingene vil være at hvert vedtak skal gi tilstrekkelig informasjon om relevante vurderinger av barnets beste. Vi vil se gjennom hvordan forvaltningen har tolket og vurdert regelverket, utredet den individuelle situasjonen hos den konkrete berørte barnet og hvordan hensynet til barnets beste fremkommer i vedtaket. Vi ser for oss at vi vil gjennomgå 30 vedtak fra UDI og UNE. For å sikre medvirkning vil et utvalg av personer som har samtykket til å dele sitt vedtak, intervjues om eget informasjonsbehov fra utlendingsforvaltningen og medvirkning fra barna. Deres erfaringer vil deles i et eget notat.

Fremdriftsplan for prosjektet

1. måned: Kartlegging av regelverk, innhente samtykke i aktuelle saker. Opprette referansegruppe 2. måned: Analysere vedtak 3. måned: Intervju av personer om deres saker og informasjonsbehov Skrive notat Sende utkast til referansegruppe 4. måned: Bearbeide innspill fra referansegruppe og brukere Ferdigstille notat og vedlegg med intervjuer Etter prosjektperioden: Påvirkningsarbeid og rettshjelp og veiledning til berørt gruppe

Prosjektleder

Hannah Tørres

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Barnets beste i familiegjenforeningssaker
Organisasjon
Norsk organisasjon for asylsøkere
Beløp Bevilget
2022: kr 430 000
Startdato
01.03.2022
Sluttdato
29.09.2024
Status
Under gjennomføring