Barns rettigheter på tegnspråk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Redd Barna utvikler gratis digitalt undervisningsmateriell om FNs barnekonvensjon og FNs bærekraftsmål til barnehager og skoler fram til 10. trinn. VI regner med at vi når fram til 1/3 av landets barnehager og skoler, med over 70.000 unike brukere og en million sidevisninger i året. Vi ønsker at vårt materiell skal være universelt utformet, men dessverre er en del av filmene ikke tilgjengelig for døve/hørselshemmede barn. Filmene kan gjøres tilgjengelige ved å sette på en tegnspråktolk i bildet. Vi ønsker at tolken på filmen skal være et barn som selv er i målgruppen.

Målsetting

Gjøre 29 filmer fra Rettighetsslottet og Det magiske klasserommet tilgjengelig på norsk tegnspråk ved hjelp av tegnspråkfremførere som er i samme målgruppe og alder som filmenes målgruppe. Filmene med tegnspråk erstatter de eksisterende filmene i Rettighetsslottet og Det magiske klasserommet.

Målgruppe

Døve og hørselshemmede barn fra barnehagealder til og med 10. trinn i grunnskolen.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Tiltaket er å produsere 29 filmer med tegnspråktolk på skjermen og implementere dette i undervisningsmateriellet. Undervisningsmateriellet er allerede i utstrakt bruk, og vi skifter ut de eksisterende videoene slik at alle ser filmene med tegnspråk. Dette gir universell utforming og inkludering av døve/hørselshemmede barn. Vi ønsker at et barn i målgruppen er den som fremfører tegnspråk på skjermen, dvs. fungerer som tegnspråktolk. Det vil si et døvt/hørselshemmet barn i samme aldersgruppe som målgruppen. Det kan være en utfordring at en døv person fungerer som tegnspråktolk for tale i en film, men Redd Barna og Supervisuell allerede har gjennomført et forsøksprosjekt og utviklet en metode for gjennomføringen slik at dette lar seg gjøre. Gjennomføringen vil derfor bestå i å gjennomføre den samme prosessen på 29 filmer som vi allerede har gjort med pilotfilmene. Produksjonen vil gjøres i Supervisuells studio i Sandefjord. Rekruttering av tegnspråkfremførere og rekruttering til prosjektets brukergruppe gjøres av Supervisuell og Redd Barna i fellesskap. De 29 filmene er i "Rettighetsslottet" og "Det digitale klasserommet". I tillegg vil Supervisuell publisere filmene på tegnspråkkanalen tegn.tv.

Fremdriftsplan

01/2021 – 05/2021 Produksjonsplanlegging. Evaluering av pilot med brukergruppe. 06/2021 – 08/2021 Filmopptak i løpet av skoleferien 08/2021 – 10/2021 Postproduksjon og implementering 10/2021 – 12/2021 Lansering og markedsføringskampanje.

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Barns rettigheter på tegnspråk
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Supervisuell (sosial entreprenør som drives av døve/hørselshemmede)
Beløp Bevilget
2021: kr 530 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring