Barselambassadørene – likepersonstjeneste for kvinner

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Helsevesenets nedbygging av barselomsorgen har vist en svikt i formidling av kunnskap, omsorg og hjelp til barselkvinner. I kampen om tid og penger, synes det som andre hensyn er stilt foran kvinners helse. Å snakke om kvinners kroppslige utfordringer i tiden etter fødsel blir lett bagatellisert, sykeliggjort eller seksualisert. Vi mener det er behov for et lavterskeltilbud for kvinner som ønsker hjelp, støtte og kunnskap om helseutfordringer som kan oppstå etter svangerskap og fødsel, gjennom etablering av en nasjonal kunnskapsbasert likepersontjeneste.

Målsetting for prosjektet

Tilbudet skal være en supplerende ressurs innen barselomsorg og et lavterskeltilbud til kvinner som har født ved å bidra til økt kunnskap og mestring som gir en bedre hverdag og reduserte helseplager. Kvalitetssikrede ambassadører skal tilby kunnskapsbasert informasjon, støtte og henvise videre.

Målgruppe

Kvinner med helseutfordringer knyttet til svangerskap og barsel, som de ønsker innspill på fra en likeperson.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

90000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

I løpet av dette tre-årige prosjektet skal vi: 1) Utvikle e-opplæringsprogram og tilhørende nettside for kvalifisering av barselambassadører. 2) Få innspill og prøve ut e-opplæringen på et brukerpanel. 3) Etablere en egnet organisering av likepersontjenesten som ivaretar både barselambassadørene og kvinnene som søker støtte og hjelp. 4) Prøve ut og evaluere barselambassadørtjenesten i to steg: første fase blir å pilotere e-opplæringen med tre barselambassadører i Kristiansand-området og andre fase blir å skalere det til minst 20 operative barselambassadører nasjonalt. 5) Markedsføre og informere om tilbudet til barselkvinner i Norge.

Fremdriftsplan for prosjektet

Q2 2023: Utvikling og tilpassing av digital undervisning og e-læring. Involvere brukerpanel i hele prosessen. Q3 2023: Sertifisering og test av likepersontjenesten i mindre målestokk Q4 2023: Utvikle nettside og funksjoner; Evaluere utprøvingen og ferdigstille digital undervisning og e-læring; mediemateriell Q4 2023- Q4 2024: Rekrutteringsaktivitet; Oppskalere og re-evaluere tjenesten; Markedsføring i digitale medier

Prosjektleder

Judith Florence Melbye

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Barselambassadørene – likepersonstjeneste for kvinner
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Landsforeningen for kvinner med fødselsskade
Beløp Bevilget
2022: kr 400 000, 2023: kr 600 000, 2024: kr 400 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
30.06.2025
Status
Under gjennomføring