Be4 it’s 2L8

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ”Be4 it’s 2L8” – er et tobakkforebyggende tiltak rettet mot skoleelever, som er støttet og gjennomført med midler f

Prosjektet ”Be4 it’s 2L8” – er et tobakkforebyggende tiltak rettet mot skoleelever, som er støttet og gjennomført med midler fra Helse og Rehabilitering.

 

Det er et mål for NAAF å øke oppmerksomheten rundt sammenhengen mellom røyking og astma, samt andre lungesykdommer. 10-12% av norske barn er rammet av astma, og det har vært en jevn økning de siste årene. Forskning viser at røyking og passiv røyking er en av de største risikofaktorene for denne utviklingen. Forekomsten av røyking blant tenåringer har i tillegg vært økende fra 90-tallet, og mange starter allerede i grunnskolen. NAAF ønsker derfor å bruke Verdens Røykfrie Dag (VRD) 31. mai til å øke bevisstheten rundt disse kroniske sykdommene og røykingens betydning for utvikling av astma. NAAF ser på antirøykkampanjer på et tidlig stadium som svært viktig og effektfullt, og vi tror prosjektet ”Be4 it’s 2L8” vil hjelpe til at færre ungdom starter og røyke.

 

Målgruppen for markeringen på Verdens Røykfrie Dag er skoleelever fra 6.10. klasse. Gjennom prosjektet ”Be4 it’s 2L8” ønsker vi å gi faktarelaterte og informative opplysninger om tobakksrøyk og dens skadevirkninger. Samtidig brukes det humor og variasjon for å holde ungdommens oppmerksomhet, samt raske sceneskift for å tilpasse oss dagens ”zappe”-generasjon. ”Be4 it’s 2L8” vektlegger altså en spennende meny som fenger elevene, og hvor innholdet er tilpasset målgruppen. Slik ser vi at vi klarer å engasjere og holde fokuset rundt budskapet.

 

Grunnet det høye antallet av tenåringer som røyker, og den tilsvarende høye utviklingen av astma, har det vist seg at behovet for røykfri arrangement rettet mot ungdom er enormt. Ut ifra elevenes tilbakemeldinger ser vi også at dette er et arrangement som både er ønsket og effektfullt. Populariteten skyldes hovedsakelig den positive vinklingen arrangementet har, hvor budskapet presenteres på en ny og uventet måte, og at det er fritt for den pekefingerholdningen antirøykkampanjer vanligvis forbindes med. Prosjektet ”Be4 it’s 2L8” ble markert som et ”dagsseminar” i Oslo og Førde, med gode foredragsholdere, konserter med aktuelle band, revy og video. Dette bidro til å holde fokus og skape en positiv ramme. Evalueringene i ettertid viser at konseptet fenget, og vi klarte å bevisstgjøre barn/unge om de negative sidene ved å røyke. Prosjektet ”Be4 it’s 2L8” bør således gjennomføres hvert år på verdens røykfrie dag 3l. mai, som et viktig forebyggende tiltak i kampen mot tobakksrøyk.

Prosjektleder/forsker

Susanne Rislå Andersen

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Be4 it’s 2L8
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2005: kr 245 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet