Bedre barndom med trygge barnehageforeldre.

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Foreldres uttalte behov for støtte og veiledning. Foreldrene som forteller de finner støtte i å dele erfaringer med ansatte i barnehagen og med andre foreldre. Forskning som viser at tidlig innsats er viktig for å fremme god psykisk helse og livsmestring. Ønske om å bidra til universell helsefremming og forebygging, gjennom å støtte og bevisstgjøre barns nærmeste omsorgspersoner Erfaring fra at det å veilede og støtte foreldre i mange tilfeller kan være den beste måten å fremme barns psykiske helse på. Mental helse Oslo vil framover ha fokus på oppvekst, nærmiljø og forebygging.

Målsetting for prosjektet

Økt kunnskap om hvordan foreldreveiledningsprogrammet ICDP kan brukes systematisk i barnehager for å gi et enda bedre tilbud til familien, gjennom å støtte og styrke foreldrene i deres rolle og utfordringer som omsorgsgivere. Delmål: Deltagernes utbytte, god organisering, erfaringsdeling

Målgruppe

Barnehageforeldre

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

32

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Foreldreveiledning i gruppe, basert på ICDP, standardversjonen. Veiledningen består av 8 samlinger á 2 timer, der deltagerne arbeider med bevisstgjøring av sitt samspill og kommunikasjon med barn. Innholdet i møtene vil være foreldrerollen, foreldrenes oppfatning av barnet sitt og åtte tema for godt samspill. Hver gruppe har to veiledere. Tidspunkt for veiledningen vil være rett etter barnehagens stengetid, kl. 16.30-18.30/17-19. Det vil bli servert et lett måltid for foreldrene som skal delta og deres barn, de som går i barnehagen + eventuelle søsken ved behov, ca. Kl. 16/16.30. Mens foreldrene har veiledning, vil ansatte i barnehagen være sammen med barna deres. Med dette tidspunktet vil de fleste foreldre kunne komme rett fra jobb, uten å måtte hjemom først. Både barn og foreldre vil få et måltid sammen, på et tidspunkt dere de gjerne er sultne. Foreldrene kan være trygge for at barna har det bra, og de selv kan ha fokus på veiledningen. Og de slipper å gå i gang med matlaging når de kommer slitne hjem. Parallelt med veiledning i grupper, tilbys enkeltstående refleksjonskvelder som er åpne for alle foreldre. Refleksjon over tema ønsket av foreldrene, der vi bruker elementer fra ICDP.

Fremdriftsplan for prosjektet

Februar 2020: Informasjon til alle foreldre og SU September 2020: Oppstart rekruttering til veiledningsgruppene Oktober 2020-februar 2021: Veiledningsgrupper 1 barnehageår November 2020: Oppstart refleksjonskvelder Oktober 2021-februar 2022: Veiledningsgrupper 2 barnehageår Mars/april 2022: Sluttevaluering Juni 2022: Veien videre: Plan for videre bruk av ICDP November 2022: Vi deler våre erfaringer: Samling for andre barnehager

Prosjektleder

Solveig Rinde

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Bedre barndom med trygge barnehageforeldre.
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2020: kr 150 000, 2021: kr 150 000, 2022: kr 150 000
Startdato
31.07.2020
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring