Bedre liv med Bliss

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Å kunne uttrykke seg er en grunnleggende menneskerettighet. Det å ha mulighet til å uttrykke seg på et nivå som svarer til ens forståelsesnivå er en forutsetning for god livskvalitet og inkludering. En del barn har grunnet omfattende motoriske vansker ikke forutsetninger for å utvikle tale, selv om språklige og kognitive fungering er som forventet for alderen. De har behov for alternativ kommunikasjon som er avansert nok til å matche deres forståelsesnivå. Symbolsystemet Bliss gjør dette mulig, men det må utvikles materiell og opplæringsmetoder som forenkler prosessen med å ta i bruk Bliss.

Målsetting

Målsettingen er å utvikle materiell og prosedyrer slik at det skal være enkelt å komme i gang med å bruke Bliss, samt å videreutvikle språk- og kommunikasjonskompetansen. Prosjektet vil tilrettelegge for god språkutvikling ved å ta på alvor at barn utvikler språk ved å delta i sosialt samspill.

Målgruppe

Barn og unge med god språkforståelse som grunnet motoriske vansker ikke har mulighet for å bruke tale til å uttrykke seg, samt deres foreldre og fagpersoner.

Antall personer i målgruppen

15

Beskrivelse av gjennomføring

For å fremme psykisk helse og livskvalitet hos barn og unge uten tale vil vi lage et helhetlig intervensjons- og oppfølgingstilbud. Prosjektet vil ha en varighet på 3 år og vil være rettet direkte mot barn og unge og deres nettverk. Det er nødvendig at prosjektet har en varighet utover ett år, da barn er i stadig utvikling og tiltakene derfor nødvendigvis må videreutvikles slik at de hele tiden er i takt med det som er barnets forståelsesnivå. Det tas sikte på å rekruttere om lag femten barn mellom tre og 15 år. Barne- og ungdomsgruppen vil bli delt i to, slik at det blir en begynnergruppe for de yngste, samt en gruppe for ungdommer som allerede er Blissbrukere. Prosjektet har flere underelementer: 1. Kurs, workshop og erfaringsutveksling for foreldre og fagpersoner fra kommune/bydeler 2. Samlinger for barn og ungdom 3. Utvikling av kommunikasjonsmateriell, inkludert tilpasninger for elektroniske talehjelpemidler 4. Utprøving av kommunikasjonsmateriell over tid i hjemmet, samt i barnehager/skoler 5. Veiledningstilbud til deltakere (foreldre og fagpersoner) 6. Evaluering av intervensjonsopplegget og brukernes erfaringer med dette 7. Ferdigstille modell for intervensjon og oppfølging.

Fremdriftsplan

Våren 2017: Inkludering i prosjektet, oppstartseminar og kartlegging av Bliss-brukere Våren 2017 til høsten 2019: Gruppesamlinger med opplæring i Bliss, nettverk for Blissbrukere og individuell opplæring av deltakerne Høsten 2019: Ferdigstille modell for intervensjon og oppfølging, seminar om oppfølgingsmetode, kartlegging av Bliss-brukere, prosjektdokumentasjon og informasjon om prosjektet til aktuelle instanser

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Bliss_prosjektrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Kristine Stadskleiv

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Bedre liv med Bliss
Organisasjon
ISAAC Norge
Org.ledd
Oslo Universitetssykehus, Seksjon for nevrohabilitering
Beløp Bevilget
2017: kr 795 000, 2018: kr 755 000, 2019: kr 765 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
01.07.2020
Status
Under gjennomføring