Bedre luft i boligen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Bedre luftkvalitet og inneklima i boligen kan ofte oppnås med enkle midler. Bedre luft inne bør ikke alltid koste penger. Inneklimarådgivningen til NAAF sitter på en kunnskape som må deles med folket. I 2017 ble det systematisert over 350 forskjellige spørsmål om inneklima og boforhold. Det er spørsmål fra studenter, leietakere, privatpersoner, huseiere til personer som bor i omsorgsbolig. Dette ønsker NAAF å anonymisere slik at de kan bli lett tilgjengelig for alle som bor i hus eller leilighet. Prosjektet er viktig for alle, men spesielt viktig for sårbare personer med astma eller allergi.

Målsetting

Vårt mål er å gjøre inneklima, og det å bo i bolig mer forståelig slik at enkeltpersoner og familier kan påvirke egen situasjon. Små enkle gjøremål presentert med enkel fagtekst til hvert tema, forklarende bilder, figurer og forenklet språk. Bruk av boligen er en viktig faktor i folkehelsearbeidet.

Målgruppe

Unge i etableringsfasen, studenter som leier hybel, familier med egen bolig, leietakere og pensjonister.

Antall personer i målgruppen

200000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektgruppen vil systematisere og anonymisere innkomne spørsmål. Fagstoff blir utarbeidet for hvert tematisk område slik at leseren lettere kan få kunnskap i hvorfor området har betydning for helsen. Prosjektleder vil gjennomlese stoffet med tanke på forståelighet og hvordan det best kan framstilles på nettsiden. Prosjektleders forslag til ny språklig og visuell drakt vil bli kvalitetsikret av NAAFs ulike fagsjefer, og godkjennes av forfatteren som skrev det tematiske innlegget i sin tid. Den nye nettsiden «Bedre luft med enkle midler» vil inneholde 10 tematiske områder skrevet av ulike fagpersoner: 1. Inneklima kan påvirkes – innblikk i de ulike miljøer. 2. Godt inneklima inne starter ute. 3. Praktiske inneklimagjøremål i de fire årstider: vår, sommer, høst og vinter. 4. Vedlikehold av ulike oppvarmingskilder – spesielt viktig for astmatikere og allergikere. 5. Luft og ventilasjon for alle. 6. Renhold fra gulv til tak (vekt på støvsanering). 7. Enkle krav som kan stilles for å få best mulig kvalitet på utført arbeid. 8. Enkle tiltak for å forebygge fukt, muggsopp og råte. 9. Tips ved valg av inventar og utsyr. 10. Tips ved valg av bolig, hybel og leilighet.

Fremdriftsplan

1. Kvartal: Gjennomgang av spørsmål som er kommet til rådgivningstjenesten • Systematisering og bearbeiding av spørsmål og svar • Skrive nye artikler på områder som må utdypes 2. Kvartal: Tilpasse tekst nettstedet • Innhente bilder 3. Kvartal: Klargjøre nettversjon og pdf-versjon tilpasset nedlasting • Brukermedvirkningsprosess – innspill fra NAAFS regioner. • kvalitetssikring 4. Kvartal: Markedsføring og sluttrapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Bedre luft med enkle midler_NAAF.pdf

Prosjektleder/forsker

Kai Gustavsen

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Bedre luft i boligen
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2019: kr 285 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring