Bedre selvstendighet med IBG

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I boliger for døve/hørselshemmede med flere funksjonsnedsettelser er det ønskelig med et system hvor brukeren selv kan hente informasjon og at denne på forhånd er tilpasset og tilrettelagt. Det kan være at informasjonen gis på tegnspråk via video eller at den er skrevet med bilder. Vi har lett etter digitale løsninger for dette og funnet en som heter «Interaktiv borgerguide». Denne løsningen ønsker vi å investere i og vil søker om midler for å gi brukere og ansatte opplæring i dette systemet.

Målsetting

Målsetting er at – brukerne skal være aktive med i hele prosessen – brukerne tar selvstendige valg – skjermen i seg selv skal bli ett sosialt samlingspunkt med gode muligheter for kommunikasjon – de ansatte skal bli trygge på å bruke tavlene – de opprettes egen nyhetsredaksjon på arbeidsplassen.

Målgruppe

Målgruppe er 30 hørselshemmede/døve/døvblinde alle med vansker eller funksjonsnedsettelser ut over sansetapet, oftest utviklingshemming eller lærevansker.

Antall personer i målgruppen

30

Beskrivelse av gjennomføring

Gjennomføring av kurs og opplæring, utvikling og tilpasning er basert på likeverd. Ansatte og brukere skal bruke det samme systemet og i noen grad kommunisere med hverandre gjennom dette systemet. Vi legger vekt på at kurs og opplæring skal tilpasses brukerne som er med. Dette krever kjennskap til brukerne og dere forutsetninger. Derfor er ansatteressursen i prosjektet vesentlig. Brukermedvirkning vil være reell i alle dere av prosjektorganisasjonen, både i styringsgruppa og i prosjektgruppa. Brukerne vil også være aktive og deltagende i utvikling av innhold og form på det som presenteres.

Fremdriftsplan

Oppstart i januar 2019 med innkjøp av utstyr og avtaleinngåelse. Fortløpende kurs for ansatte og brukere utover 2019. Det etableres et arbeidstilbud for brukere knyttet til innhold i systemet fra januar 2020. Også i 2020 vil det bli gitt kurs og opplæring. Prosjektet skal evalueres høsten 2019 og i sluttfasen i 2020. Før prosjektet starter, skal det gjennomføres en kartlegging av nåsituasjonen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Bedre selvstendighet med IBG, 23.03.21.pdf

Prosjektleder/forsker

Bodil Ellingsen

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Bedre selvstendighet med IBG
Organisasjon
Stiftelsen Signo
Beløp Bevilget
2019: kr 225 000, 2020: kr 75 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring