Behandling av bruskskader i kne

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Leddbrusk er et høyspesialisert vev utviklet for fordeling av belastning og friksjonsfri bevegelse

Bakgrunn: Leddbrusk er et høyspesialisert vev utviklet for fordeling av belastning og friksjonsfri bevegelse. Skader i leddbrusken i kneet kan oppstå i forbindelse med idrett eller som en følge av sykdom i beinet under brusken. Slike skader rammer ofte unge mennesker og kan hindre fysisk aktivitet og føre til arbeidsuførhet i ung alder.

 

Resultater: Doktorgradsarbeidet har vist at ved å transplantere bruskceller dyrket fra pasienten selv til en bruskskade i kneet, kan dette gi reparasjon av skaden. Bruskcelletransplanterte pasienter fikk bedret funksjon, men leddbrusken ble ikke normal og pasientene klarte ikke å gjenvinne normal muskelstyrke. Undersøkelsen viser at reparasjonsvevet etter bruskcelletransplantasjon lignet mer på arrvev enn på normal leddbrusk.

 

I en studie av nesten 1000 pasienter som ble operert med kikkhullsteknikk (artroskopi) ble skader i leddbrusken påvist i ca 2/3 av knærne, mens dype leddbruskskader over 2 cm2 ble funnet hos ca 6 %. Da pasientene med leddbruskskade ble undersøkt pånytt etter 6-7 år var knefunksjonen bedre både hos dem som var operert for bruskskaden og hos dem som ikke var operert. Knefunksjonen var likevel ikke normal i noen av pasientgruppene.

 

Stamceller er ”moderceller” som kan videreutvikle seg til mer spesialiserte celler. Mesenchymale stamceller kan utvikle seg til blant annet bruskceller hvis de stimuleres i slik retning. I en delstudie i avhandlingen ble leddbruskskader hos kaniner behandlet ved at skaden ble fylt med et biomateriale (hyaluronan scaffold) som inneholdt stamceller dyrket fra kaninens beinmarg. Stamceller ga ikke vesentlig bedre reparasjon enn det man så i skadene som ikke fikk stamceller.

 

Videre planer: Videre forskning er nødvendig for å se om man kan stimulere stamceller slik at de kan gi en bedre reparasjon av leddbruskskader enn det man har klart å oppnå med dagens metoder.

 

Doktorgradsavhandling:

Løken SB (2010) Cartilage Injuries in the Knee – Natural History and Surgical Repair. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8072-582-0 Nr. 906.

 

Artikler:

Årøen A, Løken S, Heir S, Alvik E, Ekeland A, Granlund OG & Engebretsen L (2004) “Articular cartilage lesions in 993 consecutive knee arthroscopies.” American Journal of Sports Medicine, årg. 32, nr. 1, s. 211-215.
 
Løken S, Heir S, Holme I, Engebretsen L & Årøen A “Six-year follow up of 84 patients with cartilage defects in the knee: Knee scores improved, but recovery was incomplete.” Acta Orthopaedica, under trykking.

 

Løken S, Ludvigsen TC, Høysveen T, Holm I, Engebretsen L & Reinholt FP (2009) “Autologous Chondrocyte Implantation to repair Knee Cartilage Injury: Ultrastructural Evaluation at 2 years and long Term Follow up including Muscle Strength Measurements.” Knee Surgery Sports Traumatology and Arthroscopy, årg. 17, nr. 11, s. 1278-1288.

 
Løken S, Jakobsen RB, Årøen A, Heir S, Shahdadfar A, Brinchmann JE, Engebretsen L & Reinholt FP (2008) “Bone marrow mesenchymal stem cells in a hyaluronan scaffold for treatment of an osteochondral defect in a rabbit model.” Knee Surgery Sports Traumatology and Arthroscopy, årg. 16, nr. 10, s. 896-903. 
 

Andre publikasjoner:

Heir S, Nerhus TK, Røtterud JH, Løken S, Ekeland A, Engebretsen L, Arøen A (2010) ”Focal cartilage defects in the knee impair quality of life as much as severe osteoarthritis: a comparison of knee injury and osteoarthritis outcome score in 4 patient categories scheduled for knee surgery.” Am J Sports Med., årg. 38, nr. 2, s. 231-237.

 

Shahdadfar A, Løken S, Dahl JA, Tunheim SH, Collas P, Reinholt FP, Engebretsen L & Brinchmann JE (2008) “Persistence of collagen type II synthesis and secretion in rapidly proliferating human articular chondrocytes in vitro.” Tissue Eng Part A., årg. 14, nr. 12, s. 1999-2007.

 

Bahr R, Fossan B, Løken S & Engebretsen L (2006) “Surgical treatment compared with eccentric training for patellar tendinopathy (Jumper’s Knee). A randomized, controlled trial.” J Bone Joint Surg Am., årg. 88, nr. 8, s. 1689-1698.

 

Arøen A, Heir S, Løken S, Engebretsen L & Reinholt FP (2006) “Healing of articular cartilage defects. An experimental study of vascular and minimal vascular microenvironment.” J Orthop Res., årg. 24, nr. 5, S. 1069-1077

 

Arøen A, Heir S, Løken S, Reinholt FP & Engebretsen L (2005) “Articular cartilage defects in a rabbit model, retention rate of periosteal flap cover.” Acta Orthop., årg. 76, nr. 2, s. 220-224.

 

Bahr R, Andersen SO, Løken S, Fossan B, Hansen T & Holme I (2004) “Low back pain among endurance athletes with and without specific back loading–a cross-sectional survey of cross-country skiers, rowers, orienteerers, and nonathletic controls.” Spine (Phila Pa 1976), årg. 29, nr. 4, s. 449-454.

Prosjektleder/forsker

Sverre Løken

Hovedveileder

Lars Engebretsen

Detaljer
Program
Forskning (2003)
Prosjektnavn
Behandling av bruskskader i kne
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2004: kr 460 000, 2005: kr 480 000, 2006: kr 485 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet