Behold jobben! Info/holdninger

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: Prosjektet ”Behold jobben” hadde som mål å utvikle nettbasert informasjon for yrkesaktive hørselshemmede og arbeidsgivere. Den konkrete gjennomføringen av prosjektet ble i desember 2005 overført til Briskeby skole og kompetansesenter as. Hørselshemmedes Landsforbund har hatt styringsansvar for prosjektet.

 

Målsetting: Vi tok utgangspunkt i følgende spørsmål:

·        Hva må arbeidsgiver vite for å kunne tilrettelegge for hørselshemmede?

·        Hva kan brukerne selv gjøre for å løse problemene i forhold til tilrettelegging av arbeidsplassen?

 

Gjennomføring: Det endelige produktet er publisert på www.hlf.no (HLFs hjemmeside). Informasjon om dette er spredt gjennom HLFs nettverk.

 

Resultat: Informasjon til arbeidsgivere, kolleger og hørselshemmede arbeidstakere er en viktig nøkkel for inkludering av hørselshemmede i arbeidslivet. Dette prosjektet har gitt et godt og lett tilgjengelig verktøy som gir kort og lettfattelig informasjon om hva som er viktige faktorer i arbeidet med et inkluderende arbeidsliv for hørselshemmede. Briskeby er nå i gang med et oppfølgingsprosjekt (Behold jobben II). I dette prosjektet skal vi samle 15 brukere hvert år i to år. Disse vil bli invitert til tre samlinger hvor de får møte andre i samme situasjon og tema er de samme som er omtalt på nettsiden.

Prosjektleder/forsker

Anders Hegre

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Behold jobben! Info/holdninger
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
2005: kr 250 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
15.06.2006
Status
Avsluttet