Benskjøre og ryggbrudd, et hefte

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Smerter, kroppslige endringer og angst for nye brudd gjør dagliglivets oppgaver vanskelige for pasienter med osteopo

Bakgrunn: Smerter, kroppslige endringer og angst for nye brudd gjør dagliglivets oppgaver vanskelige for pasienter med osteoporose og kompresjonsfraktur. Målet var å lage et informasjonshefte med forslag til hvorledes problemene kunne løses, basert på pasientens egen hverdagskunnskap.

 

Materiale og metode: Norske Kvinners Sanitetsforenings støttegrupper for osteoporoserammede (n.47) ble brukt som informanter. Problemområdene skulle kartlegges i en åpen spørreundersøkelse. Gruppedeltagerne skulle deretter selv beskrive hvorledes de mestret vanskelighetene.

 

Resultater: 107 ulike problemstillinger ble avdekket. Gruppene fikk i retur de 27 oftest refererte problemstillingene, og 28 grupper ga forslag til løsninger av problemene.

 

Fortolkning: Tilbakemeldingene viser at pasienter med kronisk lidelse sitter inne med stor grad av hverdagskompetanse som kan være nyttig overfor andre pasienter. Denne kompetansen bør vektlegges av helsepersonell om kronikere skal gis mulighet til å mestre sin tilværelse.

Prosjektleder/forsker

Cecilie Bugge

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Benskjøre og ryggbrudd, et hefte
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2002: kr 280 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet