Besøks- og aktivitetsvenn med Berntsen i Buskerud

Søknadssammendrag

I en tid med økt isolasjon og økt press på de kommunale helse- og omsorgstjenestene grunnet korona vil vi ta aktiviseringsroboten Berntsen i bruk for å aktivisere og bryte isolasjon hos de eldre. Målgruppen er hjemmeboende eldre som i liten grad kommer seg ut, og som følge av pandemien er mer isolerte og inaktive. Innocom vil sammen med Pensjonistforbundet og frivilligheten etablere en tjeneste der de eldre får støtte til å gjennomføre videosamtaler på en enkel og sikker måte med frivillige og pårørende, samt lære seg enkle styrke og balanse øvelser med støtte av frivillige gjennom den digitale aktivitetstjenesten Berntsen Beinlaus.

Berntsen gir støtte gjennom videokommunikasjon, motiverer til mer aktivitet gjennom en digital aktivitetskalender som strukturerer hverdagen, gir påminnelser om hverdagsaktiviteter og spiller av videobasert tilpasset treningsprogram. Dette muliggjøres uavhengig av besøksrestriksjoner, teknologiutfordringer og fysisk avstand. Løsningen er intuitiv, utviklet for eldre og det tas høyde for om bruker ikke mestrer moderne teknologi.

Frivillige besøksvenner engasjeres for eldre som har behov for aktivisering og sosial kontakt. Med opplæring og veiledning, skal de følge opp og veilede de eldre i bruk av videokommunikasjon og i treningsprogrammene som er på Berntsen.

Prosjektet starter opp i april 2021 og varer ett år.

Prosjektleder/forsker

Hege Eiklid

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Besøks- og aktivitetsvenn med Berntsen i Buskerud
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
30.03.2021