Besøks- og aktivitetsvenn med Berntsen i Østfold

Søknadssammendrag

Prosjektet bidra til å redusere ensomhet og økt aktivisering av sårbare eldre, gjennom den digitale aktivitetstjenesten Berntsen Beinlaus. Målgruppen er hjemmeboende eldre som i liten grad kommer seg ut, og som følge av pandemien er mer isolerte og inaktive. Gjennom samarbeid mellom den kommunale fysioterapitjenesten og frivillige aktivitets- og besøksvenner kan eldre få støtte til egentrening og aktiviteter gjennom Berntsen Beinlaus slik at de klarer seg lengst mulig i eget hjem. Prosjektet er et samarbeid mellom Pensjonistforbundet, lokale partnere og Innocom.

Berntsen gir støtte gjennom videokommunikasjon, motiverer til mer aktivitet gjennom en digital aktivitetskalender som strukturerer hverdagen, gir påminnelser om hverdagsaktiviteter og spiller av videobasert tilpasset treningsprogram. Dette muliggjøres uavhengig av besøksrestriksjoner, teknologiutfordringer og fysisk avstand. Løsningen er intuitiv, utviklet for eldre og det tas høyde for om bruker ikke mestrer moderne teknologi.

Frivillige besøksvenner engasjeres for eldre som har behov for aktivisering og sosial kontakt. Med opplæring og veiledning i teknologi og treningsprogram, skal besøksvennene trene sammen med eldre i deres hjem og holde kontakt via videosamtaler. Utforming av treningsprogram er fysioterapeutens ansvar.

Prosjektet starter opp i mai 2021 og varer ett år.

Prosjektleder/forsker

Hege Eiklid

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Besøks- og aktivitetsvenn med Berntsen i Østfold
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
30.03.2021