Bestemor og barna på krisesenter

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Barn på krisesentre har mødre, eller fedre, som har måttet reise fra eget hjem på grunn av vold, trusler og utrygge forhold. Barna som kommer til krisesenteret har historier og opplevelser som gjør at mange er traumatiserte. Det er viktig at barna får delta i lek og aktivitet i den tida de er på krisesenteret. Lek er en viktig arena for å bearbeide, samt et fristed fra problemer.Mange barn blir av ulike grunner passive og isolerte på krisesenteret og tilbringer mye tid innendørs. Noen av familiene mister eller kan ikke ha kontakt med familien og savnet etter besteforeldre er for mange stort.

Målsetting for prosjektet

Bidra til at barn på krisesenter opplever mestring og økt livskvalitet gjennom møter med frivillige «besteforeldre» som er tilstede regelmessig og støtter barna i ulike aktiviteter.

Målgruppe

Prosjektets målgruppe er barn som bor på krisesenter, i tillegg til deres mødre/fedre.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

60

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Redd Barna samarbeider i dag med 12 krisesenter og har i over 150 frivillige i alderen 20- 80+ som arrangerer aktiviteter for barna på sentrene. De frivillige arrangerer regelmessige aktiviteter for barn og mødre/fedre ved krisesentrene. To av våre grupper med frivillige består av besteforeldre i alderen 50-80 + som besøker krisesenteret på ettermiddager for å gjøre det besteforeldre ofte gjør med sine barnebarn. Besteforeldregruppene vil samle både mødre og barna til sang, spill og lek, og de tar har gjerne med noe godt til kaffen. I prosjektet vil vi fokusere på nære aktiviteter der barna kan finne ro, være kreative og få tilbakemeldinger og ros fra våre frivillige. Er det fint vær tas barna med ut i hagen for å leke i sandkassa, huske, grille eller kanskje en runde badminton. Flere hjelper også til med lekser dersom det er behov for det. I prosjektperioden vil vi ha opplæring, veiledning og jevnlige samlinger med besteforeldrene for å bygge en stabil og trygg gruppe med frivillige. Vi vil teste ulike strategier for å rekruttere frivillige.

Fremdriftsplan for prosjektet

I løpet av prosjektperioden vil vi rekruttere frivillige, sørge for at de frivillige får en trygg oppstart med opplæring, førstehjelpskurs og tett veiledning. I løpet av året vil besteforeldrene arrangere jevnlige aktiviteter for barna på krisesenteret.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Mange barn blir av ulike grunner passive og isolerte på krisesenteret og tilbringer mye tid innendørs. For noen barn er det potensielt farlig å opprettholde kontakt med nettverk og familie, andre flytter til et nytt sted der de ikke kjenner noen. Dette gjør at mange barn mister kontakt med venner og familie, deriblant besteforeldre. Prosjektets mål var å bidra til at barn på krisesenter opplevde mestring og økt livskvalitet gjennom møter med frivillige «besteforeldre» som var til stede regelmessig og støttet barna i ulike aktiviteter. Delmål for prosjektet var å arrangere regelmessige aktiviteter ved to krisesenter, samt å teste, utvikle og evaluere ulike strategier for rekruttering til og oppfølging av besteforeldregruppene.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Ikke aktuelt.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

156

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet skulle gjennomføres i 2020, men da året ble noe ganske annerledes enn det vi noen gang hadde sett for oss, måtte vi både bruke lenger tid på prosjektet og tenke annerledes rundt hvordan vi organiserte aktivitetene for og med barn på krisesenter. Begge besteforeldregruppene rakk noen få aktiviteter før nedstengingen mars 2020, men perioden etter dette har vært preget av begrensinger i aktivitet pga smittevern. Som alternativ til å kunne møte barn og unge direkte har frivillige satt sammen «aktivitetspakker» med inspirasjon og utstyr til aktiviteter familiene kunne gjøre på egenhånd, men en av gruppene har i deler av 2021 kunne møte barna for aktiviteter utendørs, og til slutt også inne. Frivillige har deltatt på digitale samlinger for faglig og sosialt påfyll da den fysiske oppfølgingen ble begrenset. Etter gjenåpningen høsten 2021 har vi fått testet ulike former for rekruttering av frivillige besteforeldre og gruppene har fått et tilskudd av nye frivillige, i tillegg til å ha kommet tilbake til å ha aktiviteter innendørs på krisesentrene.

Resultater og resultatvurdering

12 frivillige besteforeldre er aktive i gruppene ved prosjektslutt. 22 barn og deres mødre har deltatt i aktiviteter med besteforeldrene, og 75 har mottatt aktivitetspakker. I tillegg har besteforeldrene, sammen andre frivillige besøkt Villmarkssenteret og Samicamp , og arrangert Halloweenfest og sommeravslutning for 59 barn og deres foreldre. Resultatene i prosjektet er i stor grad preget av konsekvensene COVID-19 fikk for prosjektet: det har ikke vært grunnlag for rekruttering underveis i prosjektet, oppfølgingen har i stor grad foregått digitalt og vi har måtte nå ut til barn og unge ved krisesenter på alternative måter slik at vi har hatt lite direkte aktivitet.

Oppsummering og videre planer

Krisesentrene understreker i møter at besteforeldregruppene har stor egenverdi og at tryggheten og roen de bringer med seg, samt valg av aktiviteter er positivt for barna og mødrene deres. Vi fortsetter aktiviteten i gruppene vi allerede har og vil bruke læringen i organisasjonens frivillige arbeid på tvers av fagfelt.

Prosjektleder

Ingvild Eidshaug

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Bestemor og barna på krisesenter
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2020: kr 310 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
30.10.2021
Status
Avsluttet