Bevegelse fra hjertet

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

”Bevegelse fra hjertet” er et ettårig prosjekt i samarbeid med Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo. Prosjektet har gått ut på å jobbe med bevegelsesveiledning med mennesker med demens. Prosjektet er drevet og gjennomført av Silje Høgaas og Julie E. Skjønberg (prosjektansvarlige). Prosjektansvarlige er utdannet med bachelorgrad i dans og pedagogikk med spesialisering i bevegelsesveiledning ved Den Norske Balletthøyskolen.

 

I løpet av prosjektperioden har vi jobbet med bevegelsesveiledning i praksis med 14 deltagere fordelt på to av bymisjonens sykehjem. Metoden som brukes foregår én til én med hver deltager. Kort fortalt innebærer en veiledning tre faser: åpne, prosess og lukke. I åpnedelen jobber vi med øvelser for å vekke opp kroppen/oppvarming, i prosessdelen tilpasser vi øvelsene til deltagerens ønsker og funksjonsnivå, foreksempel sang, musikk, improvisasjon osv. Lukkedelen inneholder massasje, avspenning og rolige bevegelser.

 

Målsettingen for prosjektet har gått ut på å forebygge tidlig fysisk og psykisk funksjonstap hos mennesker med demens. Delmålene var at mennesker med demens skulle bli tatt på alvor i forhold til egne muligheter og begrensninger, bli utfordret, mestre, få styrket selvfølelse og identitet, bedre fysikk og økt velvære/livskvalitet. Den sekundære målsettingen var å utarbeide en DVD med tilhørende hefte som skulle dokumentere prosjektet samt vise metoden i praksis.

 

Fagmålet i prosjektet var at bevegelsesveiledning ble en metode som det jobbes videre med i utviklingen av behandlingstilbudet til personer med demens i Norge. Vi ser at vi trenger mer tid til å oppnå dette målet og jobber nå med å få støtte til en videreføring av prosjektet. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo er fornøyde med resultatene og gjennomføringen av prosjektet. De er villige til å forsette å støtte og være med på prosjektet i samarbeid en offentlig instans som ser verdien i et slikt arbeid og som også har ressurser til en slik videreføring.

 

Prosjektet er gjennomført i tråd med oppsatte planer og vi opplever at målsettingen er oppnådd.

Prosjektleder/forsker

Julie E. Skjønberg

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Bevegelse fra hjertet
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2007: kr 287 000
Startdato
02.01.2007
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet