Bildet fanger

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I en undersøkelse fra Medietilsynet kommer det frem at ni prosent av barn mellom 13 og 16 år har sendt nakenbilder av seg selv det siste året. Ofte havner bildene på avveie og deles av langt flere enn de var ment for. Den offentlige ydmykelsen oppleves som en invadering av privatlivet, og kan være en voldsom påkjenning. Politiet og praktikere kjenner til flere saker der bilder er brukt til å presse ungdom til fysiske overgrep. Overgrep og krenkelser som skjer i tilknytning til utprøving på nettet, har omfattende skadevirkninger som gir seg utslag både fysisk og psykisk.

Målsetting

Overordnet mål for prosjektet er å styrke barn og ungdoms helse, trivsel og sunne seksuelle utvikling gjennom å beskytte dem mot seksuelle krenkelser på nettet. Målet vil oppnås gjennom å utvikle relevante råd for hvordan ungdom kan øke egen mestringskompetanse i møte med dette presset.

Målgruppe

Barn og unge som eksperimenterer med å ta intime bilder av seg selv og deler dem med andre, eller som utsetter andre for press om å sende bilder.

Antall personer i målgruppen

30000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil rekruttere fire fokusgrupper med til sammen rundt 30 ungdommer i alderen fra 15-18 år som vil formidle sine synspunkter og erfaringer med deling av nakenbilder, hva som kan være gode strategier for å håndtere press om å sende bilder, og hva slags respons og støtte de ønsker fra voksne tillitspersoner. Videre skal ungdomsdeltagerne sammen utarbeide fem konkrete råd til jevnaldrende om hvordan man kan bli tryggere på å markere egne grenser og respektere andres. De skal også foreslå fem råd til voksne om hvordan de kan hjelpe barn med å håndtere trusler om deling av bilder. Basert på fokusgruppeintervjuene vil det skrives en rapport, og vi vil intervjue fagmiljøer innen digitale medier og seksuell helse som kan bistå i analysen og sette ungdommenes holdninger og oppfatninger inn i en bredere forståelsesramme. KRIPOS, Kors på halsen, ung.no og andre hjelpetjenester er aktuelle kilder. Rapporten vil gjøres tilgjengelig på nett og i opptrykk for relevante fagmiljøer, og rådene fra ungdom vil trykkes opp på plakater som skal gjøres tilgjengelig for skoler, skolehelsetjenester og fritidsklubber hvor de kan brukes som utgangspunkt for samtaler og diskusjon om seksuell utprøving, grenser og respekt i nettkommunikasjon.

Fremdriftsplan

Prosjektet vil vare i 12 måneder og har følgende fremdriftsplan: – Ansette prosjektleder, som knytter kontakt med partnere vi tidligere har samarbeidet med på prosjekter knyttet til nettvett og seksuelle overgrep – Prosjektleder utvikler en intervjuguide og tar kontakt med samarbeidspartnere for gjennomføring av fokusgrupper – Gjennomføring av fokusgrupper – Analyse av data, rapportskriving – Lansering og distribusjon

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Hvis du liker meg må du dele et bilde.pdf

Prosjektleder/forsker

Silje Berggrav

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Bildet fanger
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Silje Berggrav
Beløp Bevilget
2017: kr 480 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
30.12.2018
Status
Avsluttet