Blå Kors fritid

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Som en stor aktør på rusfeltet ønsket Blå Kors å utvikle tiltak som kunne

Som en stor aktør på rusfeltet ønsket Blå Kors å utvikle tiltak som kunne        hjelpe brukere/klienter i den krevende fasen etter gjennomført behandling i institusjon. Intensjonen var at frivillige medarbeidere skulle mobiliseres til innsats sammen med brukere. Blå Kors Fritid ble bevilget midler fra Helse og rehabilitering i årene 2003-2005.

 

Hovedmålet i prosjektet var etablering av samarbeid med frivillige og brukere om å drive fritids- og friluftsaktiviteter. I løpet av prosjektperioden skulle partene overta driftsansvar for aktivitetene.

 

Til sammen 70-80 personer har deltatt i en eller flere aktiviteter i regi av Blå Kors Fritid. En mindre gruppe på 15-20 personer har vært aktive deltakere i en kortere eller lengre periode. For denne gruppa har Blå Kors Fritid gitt en tilhørighet som har vært av stor betydning. Flere av deltakerne har gått over i ordinært arbeid. Det er grunn til å tro at aktivitet og tilhørighet i Blå Kors Fritid har støttet denne positive prosessen. Blå Kors Fritid har ikke lykkes i å mobilisere frivillige, men brukermedvirkningen har fått desto større oppmerksomhet. I tillegg til nytteeffekt for enkeltpersoner, er erfaringskompetansen som er opparbeidet i prosjektperioden av stor betydning for Blå Kors. Som frivillig organisasjon har Blå Kors som prioritert mål å utvikle og utvide arbeidet med oppfølging og inkludering av mennesker med rusrelaterte problemer.

 

Det er vår klare oppfatning at det er behov for betydelig økonomisk og faglig innsats fra frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter for å sikre at mennesker får nødvendig oppfølging etter avsluttet behandling i institusjon. Blå Kors er engasjert i videreutvikling av konseptet Blå Kors Fritid. I tiltaket STEG FOR STEG er brukermedvirkningen forsterket og systematisert for å gi ytterligere nytteeffekt for deltakerne.

Prosjektleder/forsker

Øystein Kjærnes

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Blå Kors fritid
Organisasjon
Blå Kors Norge
Org.ledd
Blå Kors Utvikling Oslo og Akershus
Beløp Bevilget
2003: kr 500 000, 2004: kr 500 000, 2005: kr 500 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet