Senior-Løft

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Kvalitetsreformen «Leve hele livet» er utformet med den hensikt å bidra til at eldre kan leve lenger med en følelse av mestring, glede og selvstendighet. Reformen belyser også viktige erfaringer om at hverdagen til mange eldre er preget av ensomhet, passivitet, inaktivitet og kjedsomhet. To av utsagnene i dialogmøtene knyttet til Kvalitetsreformen lyder: «Mange pensjonister blir passive når de bor alene», og: «Alle venner med felles interesser dør, det er et problem å opprettholde nettverk» (Meld.St.15(2017-2018)).

Målsetning og målgruppe:
Målgruppen for «Senior-Løft» er seniorer fra 65 år. Prosjektet vil fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse hos eldre som er berørt av koronapandemien.

Forventet resultat:

  • Rekruttere 45 seniorer over 65år inn i frivillighet.
  • Etablere samarbeid med arbeidsplasser for å rekruttere seniorer inn i frivillighet, før de går ut i pensjon.
  • Øke tilbud for målgruppen og gi mulighet for deltakelse i aktivitetstilbud til 250 nye seniorer.

Deltakere:
Deltakere er seniorer over 65 år, som enten ønsker å være en frivillig resurs, eller har behov for deltakelse i en aktivitet. Det er viktig at disse rollene ikke er fastlåst, men at man kan gå inn og ut av rollene etter behov.

Metode:
Vi ønsker å designere en seniorkoordinator til å jobbe målrettet inn mot eldre i Kristiansand og omegn. Etablering av en seniorkoordinator i prosjektet Senior-Løft skal bidra til å:

  • Rekruttere målgruppen inn i frivilligheten og skape arenaer for tilhørighet og mestring.
  • Tilrettelegge aktivitetene etter fysiske og sosiale behov blant målgruppen.
  • Skape et samarbeid med bedrifter for å jobbe forebyggende og rekruttere seniorer før de går ut i pensjonstilværelsen.
  • Mobilisere økt frivillighet generelt slik at man kan opprettholde og videreutvikle allerede etablerte aktivitetstilbud for eldre som bor hjemme eller i omsorgsbolig.

Tidsplan:
Prosjektet har planlagt oppstart senest juni 2022, og vil avsluttes innen juni 2023.

Prosjektleder

Edmund Birkedal

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Senior-Løft
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
08.04.2022