Blanda Drops- 25 år med Sing Song Singer

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Sing Song Singers (heretter kalt SSS) er et kor for unge og voksne med ulike utfordringer og forutsetninger (spesielle behov) i Lillehammer. SSS har medlemmer fra flere kommuner i regionen, bla. Gausdal og Øyer kommune. Koret har 30 medlemmer og musikalsk leder er Kjetil Kjelle, som er musiker og spesialpedagog. Koret drives i dag av en foreldregruppe. SSS har med seg profesjonelle musikere som stiller opp på konserter og øvrige prosjekter og er en del av teamet. Å jobbe mot en konsert er motiverende, gir inspirasjon, skaper mestringsfølelse, økt selvtillit, opprettholder glød og drivkraft.

Målsetting

Skape mestringsfølelse, øke selvtilliten og ikke minst spre glede blant kormedlemmene. Slike prosjekter er også med å opprettholde glød og drivkraft blant oss i støtteapparatet samt medlemmene i koret. Dette er viktig for opprettholdelse og videreutvikling av koret

Målgruppe

Ungdom og voksne med spesielle utfordringer (behov). Hovedtyngden er psykisk utviklingshemmede. Tiltaket skal fremme bedre fysisk og psykisk helse, samt oppleve

Antall personer i målgruppen

30

Beskrivelse av gjennomføring

Sing Song Singers blir 25 år. Det er stort og vi vil markere det med en jubileumskonsert. De skal øve en kveld i uken frem til konserten. Alle blir oppfordret til å øve hjemme, enten å lese tekst eller høre sangene på CD/ Youtube. Vi har hatt en idè dugnad hvor de grove linjene er lagt, og vi starter nå arbeidet med å finne samarbeidspartner og en økonomisk løsning. Det er allerede tatt kontakt med en kjendis, med forespørsel om å delta med sanger både alene og sammen med koret, samt ha en konferansierrolle for å binde det hele sammen, med en snert av humor. Foreldregruppen med medhjelpere og kormedlemmene, vil stå for kostymer/scenografi, program og invitasjoner og markedsføring. Vi har gode forutsetninger for at dette skal lykkes, da vi har en dyktig musikalsk leder samt musikere og støtteapparat som har dette som et felles mål. Vi er opptatt av å gi alle muligheten til å utvikle seg og vise frem best mulig kvalitet. Alle skal få muligheten til å delta aktivt, og de skal få opplevelsen av å lykkes. På denne måten kan vi trekke frem også de svakeste i gruppen. Vi ønsker å skape stor aktivitet og engasjement hos kormedlemmene, slik at de kan gi lokalsamfunnet en kulturopplevelse med mye glede og energi.

Fremdriftsplan

Koret starter allerede høsten 2017 med innøvning av sanger, som kor og solister. De skal øve en kveld i uken frem til konserten. Musikerne har egne øvelser i starten, men blir med på enkelte øvelser med koret nærmere konserten. Jubileumskonserten er tenkt å gjennomføres enten i slutten av april eller på høsten 2018. Denne jubileumskonserten blir en fin og verdig markering av koret som har eksistert i 25 år.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Siden koret tidligere hadde satt opp musikal, veldedighetskonsert og rockekonsert, var tiden inne til å prøve noe nytt. Vi er stadig på let etter nye uttrykksmåter, sanger og endringer tilpasset kormedlemmene. Ettersom det er noe utskifting av sangere er det en kontinuerlig prosess å være kreativ og finne teknikker som fremmer sangglede og mestring. Ettersom musikkinteressen er veldig variert, kom ideen om å plukke sanger fra forskjellige sjangere. Derav navnet «Blanda drops», som ble tittelen på jubileumskonserten. Øvelsene startet høsten 2017 og sanger ble plukket ut av vår musikalske leder, som sammen med foreldregruppen kom fram til et godt program. Solister ble pukket ut og sanger som passet til hver enkelt ble fordelt. Prosessen med å skaffe samarbeidspartnere krever mye, det er mange forhold som spiller inn. Egnethet, samspill med koret og ikke minst økonomi. Gjesteartister ble forespurt og valget falt på Øivind Johannessen som er en kjent revyartist fra Fredrikstad og Leo Aleksander Engløkk-Gudbrandsen, rapper fra Lillehammer. Parallelt med øvingene jobbet støtteapparatet videre med markedsføring, alt rundt Maihaugsalen og øvrig planlegging.

Antall personer i målgruppen

33

Oppsummering

«Blanda Drops» har vært et prosjekt hvor mange utfordringer måtte løses. At det har vært et lærerikt prosjekt for alle deltakere er det ikke tvil om. Mange har nok sett, hørt og opplevd ting som de ellers ikke ville ha gjort. Dette er erfaringer som vi alle vil ta med oss i vårt videre arbeid og minnes med glede. Jubileumskonserten ble gjennomført med stor suksess. Den ble slik vi ønsket; med fengende musikk, ekte sangglede, humor og fantastiske prestasjoner av solister og kor. Det var med stolthet kormedlemmene møtte sitt publikum, familie og venner etter konserten.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport til Extrastiftelsen ferdig.pdf

Prosjektleder/forsker

Kristin Wolowiec Berntzen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Blanda Drops- 25 år med Sing Song Singer
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2018: kr 68 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
02.12.2018
Status
Avsluttet