Blanda Drops- 25 år med Sing Song Singer

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Sing Song Singers (heretter kalt SSS) er et kor for unge og voksne med ulike utfordringer og forutsetninger (spesielle behov) i Lillehammer. SSS har medlemmer fra flere kommuner i regionen, bla. Gausdal og Øyer kommune. Koret har 30 medlemmer og musikalsk leder er Kjetil Kjelle, som er musiker og spesialpedagog. Koret drives i dag av en foreldregruppe. SSS har med seg profesjonelle musikere som stiller opp på konserter og øvrige prosjekter og er en del av teamet. Å jobbe mot en konsert er motiverende, gir inspirasjon, skaper mestringsfølelse, økt selvtillit, opprettholder glød og drivkraft.

Målsetting

Skape mestringsfølelse, øke selvtilliten og ikke minst spre glede blant kormedlemmene. Slike prosjekter er også med å opprettholde glød og drivkraft blant oss i støtteapparatet samt medlemmene i koret. Dette er viktig for opprettholdelse og videreutvikling av koret

Målgruppe

Ungdom og voksne med spesielle utfordringer (behov). Hovedtyngden er psykisk utviklingshemmede. Tiltaket skal fremme bedre fysisk og psykisk helse, samt oppleve

Antall personer i målgruppen

30

Beskrivelse av gjennomføring

Sing Song Singers blir 25 år. Det er stort og vi vil markere det med en jubileumskonsert. De skal øve en kveld i uken frem til konserten. Alle blir oppfordret til å øve hjemme, enten å lese tekst eller høre sangene på CD/ Youtube. Vi har hatt en idè dugnad hvor de grove linjene er lagt, og vi starter nå arbeidet med å finne samarbeidspartner og en økonomisk løsning. Det er allerede tatt kontakt med en kjendis, med forespørsel om å delta med sanger både alene og sammen med koret, samt ha en konferansierrolle for å binde det hele sammen, med en snert av humor. Foreldregruppen med medhjelpere og kormedlemmene, vil stå for kostymer/scenografi, program og invitasjoner og markedsføring. Vi har gode forutsetninger for at dette skal lykkes, da vi har en dyktig musikalsk leder samt musikere og støtteapparat som har dette som et felles mål. Vi er opptatt av å gi alle muligheten til å utvikle seg og vise frem best mulig kvalitet. Alle skal få muligheten til å delta aktivt, og de skal få opplevelsen av å lykkes. På denne måten kan vi trekke frem også de svakeste i gruppen. Vi ønsker å skape stor aktivitet og engasjement hos kormedlemmene, slik at de kan gi lokalsamfunnet en kulturopplevelse med mye glede og energi.

Fremdriftsplan

Koret starter allerede høsten 2017 med innøvning av sanger, som kor og solister. De skal øve en kveld i uken frem til konserten. Musikerne har egne øvelser i starten, men blir med på enkelte øvelser med koret nærmere konserten. Jubileumskonserten er tenkt å gjennomføres enten i slutten av april eller på høsten 2018. Denne jubileumskonserten blir en fin og verdig markering av koret som har eksistert i 25 år.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport til Extrastiftelsen ferdig.pdf

Prosjektleder/forsker

Kristin Wolowiec Berntzen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Blanda Drops- 25 år med Sing Song Singer
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2018: kr 68 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
02.12.2018
Status
Avsluttet