Blesthuset

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Eldrebølgen kommer raskt og vi vil være med å lage et tilbud som har fokus på de eldre ved å bruke deres ressurser, forebygge blant annet ensomhet, isolasjon, depresjon og generelt nedsatt funksjonsevne. BLESTHUSET skal være en møteplass, hvor alle som vil (60+), kan komme å delta på ulike aktiviteter og bruke sine ressurser sammen med andre. Man blir medlem helt gratis og deltar på egne premisser. Driftsmodellen er inspirert av Fontenehusmodellen. Det er behov for tilbud for eldre der man lar brukerne medvirke i større grad og der fokuset er forebyggende helsearbeid med målbare tiltak.

Målsetting for prosjektet

BLESTHUSET skal være en sosial arena hvor man kan få brukt sine ressurser og gjøre aktiviteter som er meningsfulle og bygge nettverk. Stedet skal driftes av medlemmer og være en åpen og inkluderende møteplass hvor gruppen og hvert individ skal bli sett og hørt. Bli et ressurssenter for pensjonister.

Målgruppe

Eldre over 60 år er vår målgruppe. Det blir også viktig å rekruttere fremtidige pensjonister og eldre også, men 60+ er hovedmålgruppen.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

3000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi ser for oss at kaféen kan driftes på samme måte som på et Fontenehus. Kaféen blir basen. Her kan man delta i driften som man vil. Det er tenkt et arbeidsmøte før man går igang med arbeidet på kaféen. I tillegg er det opp til medlemmene å bestemme hvilke andre aktiviteter som huset skal drive med. Om det kommer medlemmer som har hobbyer de vil drive med og inspirere andre til så kan det legges til rette for det. For eksempel strikkegruppe, turgruppe, treningsgruppe osv. Vi ser for oss at hvis det dukker opp spesielle ønsker og behov blant medlemmene så kan det etableres samarbeid med flere instanser, leies inn kompetanse og/eller kjøpes inn utstyr eller annet. Eksempelvis kurs, trening, sportsutstyr, matlagingsutstyr, VR og dataspill osv… I starten skal vi engasjere en prosjektleder som skal etablere konseptet og administrere prosjektet, men tanken er at konseptet etterhvert skal drives nesten fullt og helt av medlemmene selv. BLESTHUSET skal være åpent en til to dager i uka, og så øke om det blir behov. Tilbudet skal være gratis, men mat og drikke skal koste litt for å dekke inn innkjøpskostnader.

Fremdriftsplan for prosjektet

I april skal det avholdes et folkemøte på Vestvågøy for å informere om prosjektet og rekruttere prosjektmedarbeidere og deltakere. Vi skal innen april er omme ha en prosjektgruppe til å starte opp kafeen. Vi ønsker å jobbe gjennom våren og sommeren med å etablere enheter på huset som skal drive med ulike aktiviteter – dette er opp til hvilke ressurser som finnes i gruppa. Utover høsten skal vi ha etablert et fast tilbud og videreutvikle dette.

Prosjektleder

Maria Fouad

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Blesthuset
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2022: kr 300 000, 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
30.06.2025
Status
Under gjennomføring