«Bli gla’, si ja» fem grep for økt Hverdagsglede

Søknadssammendrag

Covid-19 har medført en del begrensinger i livene våre, og 1 av 4 rapporterte i desember 2020 at de ikke var fornøyd med livet. Dette er en stor økning fra tiden før pandemien, hvor tallet var 16%. Dårligere livskvalitet og økte psykiske plager er alvorlige konsekvenser av strenge tiltak.

Prosjektet «Bli gla’, si ja! Fem grep for økt hverdagsglede» tar sikte på å bidra til økt livskvalitet ved å sette fokus på hva vi faktisk kan gjøre, til tross for restriksjoner. Kampanjen skal via en ordførerstafett og sosiale medier bidra til å inspirere folk til å gjøre noe positivt for seg selv og andre ved hjelp av «Fem grep for økt hverdagsglede». Grepene er de aktivitetene vi selv kan gjøre som forskning viser har størst effekt på å bedre livskvaliteten vår. Grepene er: å være oppmerksom, å være aktiv, fortsett å lære, å knytte bånd og å gi.

Målgruppen er alle mennesker i alle aldre, men vil nok ha størst effekt for sårbare grupper som unge, aleneboere og de som er utenfor arbeidslivet.

Metoden er å spre budskapene via ordførere, sosiale medier, medier som NRK og TV2, og kommunenes nettsider. Prosjektet vil benytte profesjonelle kommunikasjonsaktører for hjelp til dette. Verdens lykkedag 20. mars markeres og FNs lykkerapport presenteres.
Prosjektet starter i mars 2021 og kampanjen vil vare til og med juni 2021. Prosjektet vil evalueres høsten 2021.

Kampanjen vil bidra til at folk vil ta i bruk egne ressurser, komme seg ut, og praktisere fem enkle grep for økt Hverdagsglede. Bevisstheten om at nærområdet kan brukes aktivt til positive aktiviteter vil øke. Folk vil invitere med seg andre og være mer kreative brukere av nærmiljøet. Flere vil si ja til å finne sine livskvalitetsfremmende aktiviteter.

Prosjektleder/forsker

Werner Fredriksen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
«Bli gla’, si ja» fem grep for økt Hverdagsglede
Organisasjon
Rådet for pyskisk helse
Beløp Bevilget
Kr 600.000
Startdato
05.03.2021