BLi relasjonsbygger – Bevisst likepersonsarbeid og meningsfulle opplevelser

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Sosiale endringer er en mulig løsning på å redusere marginalisering. (Filson & Mead, 2016). Det å jobbe med den enkeltes relasjoner kan bidra til å forsterke følelsen av tilhørighet i samfunnet, og at den enkelte kan bli en ressurs fremfor en utgiftspost. Videre er det viktig å ha fokus på at levde erfaringer verdifull ressurs, og kan gjøre at tidligere pasienter og brukere kommer seg ut av en marginalisert status og inn i aktivitet og arbeidsliv. En høy andel av Europas befolking har psykisk helseutfordringer. (WHO Regional Office for Europe, 2013). I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) utgjør psykiske utfordringer 13 % av den globale sykdomsbelastningen blant unge mellom 10 og 19 år, og en av syv i samme aldersgruppe vil slite med psykiske helseplager. En side ved dårlig psykisk helse og marginalisering handler om å ha dårlig økonomi og små muligheter til å reise (Chudasama, 2022; Ulland, Thorød, & Ulland, 2015).. Reiser til nye steder og erverve seg ny kunnskap åpner opp for personlig vekst gjennom å bli kjent med andre mennesker og få nye inntrykk og impulser. Dette er også noe av formålet med dette prosjektet. Prosjektet søker å bringe innovative tilnærminger som gjelder likepersonsarbeid. Her blir levde erfaringer som marginalisert en sentral ressurs for prosjektet.

Aktivitet/tiltak/metode

Prosjektets hovedmål: Utvikle ‘Peer Adventure’ ved å kombinere likepersonskurs, naturopplevelser og bygging av Bevisst likepersonsarbeid sitt nettverk i Norge og internasjonalt. Digitale møter, som kalles ‘åpne refleksjoner’ vil fungere som videre bindeledd for personer som har vært på kurs. Åpen refleksjon er en arena for å trene på og reflektere over IPS-tilnærmingen, både som likeperson og i praksis. Forventede resultater • Kurse 20 nye IPS-sertifiserte likepersoner og 3 norske instruktører, rekruttert fra Fontenehus, frivillige organisasjoner og helsetjenester • Personer i marginaliserte grupper har mindre muligheter til å oppleve dette på grunn av dårlig økonomi, og å bygge nye og varige relasjoner • Utvikling av en ny tilnærming for livslang læring gjennom et internasjonalt anerkjent opplæringsprogram for likepersoner og erfaringskonsulenter. • Medlemmer ved Fontenehuset Senja kan vise frem sine omgivelser og oppleve mestring og glede ved å være lokale turguider og legge til rette for andres naturopplevelser. • Prosjektet ønsker å se på muligheten til å utvikle levd erfaring som sosialt entreprenørskap. Det innebærer også en erfaringsutveksling om etablering av egen likepersonsvirksomhet. • ‘Peer Adventure’ kan føre til etablering av samarbeid med lokale turistoperatører, og kan også bli en bro mellom personer utenfor arbeidslivet og lokale bedrifter. • Sertifiserte IPS-likepersoner kan bli viktige ressurser for lokalt næringsliv og helsetjenester i formidling av metodikken. • Et samarbeid mellom ulike likepersonsorganisasjoner, som inkluderer lokale, nasjonale og internasjonale IPS-avdelinger, fontenehus og andre humanitære organisasjoner på tvers av Norge og Norden. Prosjektets innovative natur gjør det nødvendig å ha evaluering og følgeforskning. Vi ønsker i denne sammenheng å ha et tett samarbeid med Førsteamanuensis Ragnhild Fugletveit ved OsloMet og involverte likepersoner som medforskere.

Antall deltakere

23

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Inntil 40 deltakerne vil lære en traumebevisst måte å forstå rus- og psykiske utfordringer på. Det vil bidra til å gi disse nye opplevelser, både sosialt, relasjonelt og profesjonelt i naturskjønne opplevelser. For mange i marginaliserte grupper er det viktig å få avbrekk på en monoton hverdag. Da kan et kurs i Bevisst likepersonsarbeid bidra til nye erfaringer og opplevelser. IPS-metodikken er internasjonal og et grunnkurs kan gi mange muligheter videre – både som erfaringskonsulent og/eller likeperson. IPS Norge (BLi) har planlagt flere innovative prosjekter sammen med blant annet Yale University og Høgskolen i Innlandet hvor vi trenger IPS-sertifiserte likepersoner. Disse prosjektene kan utvide virkeområdet for erfaringskonsulenter og likepersoner på utsiden av det tradisjonelle kliniske virksomheter og i interesseorganisasjoner. Det vil også være mulighet for at interesseorganisasjoner innen somatikk kan få nye innspill på hvordan de kan bidra til å sette psykisk helse på sin agenda, og jobbe for at medlemmer/nysyke kan møte psykiske utfordringer i hverdagen. Helsepersonell, ansatte i NAV og fontenehus kan også få tilbud om å delta for å lære mer om metodikken, men også utfordre sin egen forståelse av utfordringer som marginaliserte grupper møter i sin hverdag. Medlemmer kan utnytte sine ressurser ved å være lokale guider og veivisere i en spektakulær natur.

Plan for gjennomføring

Grunnkurs i bevisst likepersonsarbeid vil bli kjørt vår og høst 2023. Det legges opp til at kursene skal kjøres på Fontenehuset Senjas sine lokaler. vi skal også jobbe med en plan om hvordan kursdeltakerne kan praktisere IPS-metodikken, slik at de får erfaring og mulighet til å melde seg på et instruktør-kurs. IPS International ønsker å kjøre et internasjonalt instruktørkurs hvor 3 plasser holdes av til norske deltakere.

Prosjektleder

Ann-Mari – Lofthus

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
BLi relasjonsbygger – Bevisst likepersonsarbeid og meningsfulle opplevelser
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
2023: kr 297 000, 2024: kr 100 000
Startdato
15.05.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring