Blinklys

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

I sept

I sept. 2002 fikk Dissimilis-gruppa Blinklys i Tromsø besøk av russiske funksjonshemmede musikanter. Sammen hadde de to konserter i anledning TV-aksjonen ”Et nytt liv”. I samarbeide med FFO ble russiske kulturledere også invitert til Tromsø hvor de fikk innblikk i notasjonssystemet som blir brukt i opplæringen av utviklingshemmede medlemmer i gruppa. Interessen var stor for mer informasjon og læring. Dette resulterte i en invitasjon til Blinklys om deltagelse på en festival i Murmansk sommeren 2004.

 

Ved siden av å overføre kompetanse om notasjonssystemet og det pedagogiske opplæringssystemet, har målsettingen også vært å bidra til å sette fokus på utviklingshemmede barn, unge og voksne i Russland. Mange blir fortsatt gjemt vekk på store institusjoner uten aktiv medvirkning og aksept i samfunnet for øvrig. Ved å bruke musikk og musikalske aktiviteter ønsket vi å trekke utviklingshemmede mer frem i lyset på en positiv måte for å vise at også dette er personer med store utviklingsmuligheter ut fra egne forutsetninger.

 

Ved deltagelsen i festivalen i Murmansk har Blinklys ønsket å gi russiske musikkpedagoger, foresatte og de utviklingshemmede selv en positiv opplevelse og være et forbilde for det arbeidet som ligger fremover i tiden. Elevene i Blinklys har også hatt et meget stort utbytte av deltagelse i festivalen og fått mange venner og opprettet gode forbindelser. Reisen i seg selv har også vært en utfordring og en opplevelse for medlemmene i gruppa.

 

Det arbeides nå med å få til et besøk i Norge, under festspillene i Harstad 2005, for en gruppe utviklingshemmede ungdommer fra Polarny.

Prosjektleder/forsker

Lillian Sørem

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Blinklys
Organisasjon
Dissimilis Norge
Org.ledd
Alfheim Aktivitetshus
Beløp Bevilget
2004: kr 80 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
01.12.2004
Status
Avsluttet