BMI og atrieflimmer

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Vektendring gjennom livet og samspillet mellom fedme og metabolske faktorer og risiko for atrieflimmer

Sluttrapport

Bakgrunn

Atrieflimmer (AF) er den vanligste vedvarende arytmi i hjertet og er blitt beskrevet som en global epidemi. AF er assosiert med økt risiko for dødelighet og hjerneslag. Derfor er det viktig å ha en bedre forståelse av risikofaktorene for å tillate tidligere påvisning og forebygging.

Målsetting

Det overordnede målet var å undersøke om metabolske (kroppens forbrenning av næringsstoffer) og psykologiske faktorer er forbundet med risikoen for AF i en generell populasjon. Studiens spesifikke mål var å undersøke: 1. Sammenhengen mellom vekt og vektendring og risiko for AF. 2. Sammenhengen mellom metabolsk sunn fedme og risikoen for AF. 3. Sammenhengen mellom symptomer på angst og depresjon og risiko for AF.

Design, metode, materiale

Alle 93 860 innbyggere ≥ 20 år i Nord-Trøndelag fylke i Norge ble invitert til å delta i den tredje Nord-Trøndelag helse (HUNT 3) -studien fra oktober 2006 til juni 2008. Av disse svarte 50 804 deltakere (54%) på spørreskjemaer og gjennomgikk en klinisk undersøkelse for analyse av vekt, høyde, blodtrykk og blodprøver. Selvrapporterte data inkluderte røykestatus, alkoholforbruk, fysisk aktivitet, yrke, grad av angst og depresjon og sivilstand. AF-diagnoser ble hentet fra registre ved to sykehus som til sammen betjener hele befolkningen i Nord-Trøndelag fylke. Cox proporsjonale regresjonsmodeller ble brukt for å vurdere sammenhengen mellom risikofaktorer og påfølgende risiko for AF.

Gjennomføring

Opprinnelige mål for dette prosjektet var å undersøke: 1. Metabolisk sunn overvekt og risiko for AF 2. Langsiktige mønstre og bane av kroppsmasseindeks og risiko for AF 3. Vektendring og vekt sykling og risiko for AF Etter at vi startet prosjektet, kombinerte vi mål 2 og 3 fra den opprinnelige planen til ett mål, fordi disse to spørsmålene er sterkt korrelert og kombinasjon av de to spørsmålene til 1 artikkel ville gjøre artikkelen mer omfattende og derfor ville øke sjansen for at artikkelen publiseres i et høyt rangert tidsskrift. Og vi la til et nytt spørsmål i prosjektet vårt som blir mål 3: effekten av angst og depresjon. Fordi angst og depresjon er et alvorlig folkehelse problem. Det er viktig å forske på forholdet mellom angst og depresjon og risiko for AF.

Resultater

Studiene fant at langsiktig overvekt og BMI-endring var assosiert med AF-risiko. Overvekt tidligere i livet og vektøkning over tid utøvde kumulative effekter på AF-utviklingen selv etter å ha justert den nyeste BMI. Metabolsk sunn og usunn overvekt økte AF-risikoen i lignende grad. Vi fant økt AF-risiko bare ved mild til moderat depresjon, ikke ved alvorlig depresjon eller angst.

Samarbeidspartnere

Lise T. Gustad, Kenneth Mukamal, Vegard Malmø og Dagfinn Aune har gitt verdifulle forslag til analyse, tolkning av resultater og utarbeidelse av artikler.

Videre planer

Vi har formidlet resultatene våre på internasjonale og skandinaviske vitenskapelige kongresser. Og vi vil kommunisere med samarbeidspartner (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) for å finne en optimal måte å kommunisere resultatene våre til klinikkene.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Vi planlegger å kontakte Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og be om samarbeid med LHL for å nå et bredere spekter av fagpersoner og organisasjoner av pasienter og deres pårørende for samarbeid og spredning av nødvendig informasjon via møter og seminar.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Feng, t. (2019). Obesity, metabolic factors, symptoms of depression and anxiety and risk of atrial fibrillation
The Nord-Trøndelag Health Study (The HUNT Study)
. NTNU, Trondheim.

Artikler:
Feng, T., Malmo, V., Laugsand, L. E., Strand, L. B., Gustad, L., Ellekjær, H., Loennechen, J. P., Mukamal, K. & Janszky, I. (2019). Symptoms of anxiety and depression and risk of atrial fibrillation-the
HUNT study. International Journal of Cardiology, 306, 95-100.
https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2019.11.107

Feng, T., Malmo, V., Strand, L. B., Laugsand, L. E., Mørkedal, B., Aune, D., Vatten, L. J., Ellekjær, H., Loennechen, J. P., Mukamal, K. J. & Janszky, I. (2019). Weight and weight change
and risk of atrial fibrillation: the HUNT study. European Heart Journal, 40(34), 2859–2866.
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz390

Feng, T., Malmo, V., Strand, L. B., Laugsand, L. E., Mørkedal, B., Aune, D., Vatten, L. J., Ellekjær, H., Loennechen, J. P., Mukamal, K. J. & Janszky, I. (2019). Metabolically Healthy
Obesity and Risk for Atrial Fibrillation: The HUNT Study. Obesity, 27(2), 332-338.
https://doi.org/10.1002/oby.22377

Sluttrapport/artikler (pdf)

THESIS_AF.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Feng, t. (2019). Obesity, metabolic factors, symptoms of depression and anxiety and risk of atrial fibrillation
The Nord-Trøndelag Health Study (The HUNT Study)
. NTNU, Trondheim.

Artikler:
Feng, T., Malmo, V., Laugsand, L. E., Strand, L. B., Gustad, L., Ellekjær, H., Loennechen, J. P., Mukamal, K. & Janszky, I. (2019). Symptoms of anxiety and depression and risk of atrial fibrillation-the
HUNT study. International Journal of Cardiology, 306, 95-100.
https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2019.11.107

Feng, T., Malmo, V., Strand, L. B., Laugsand, L. E., Mørkedal, B., Aune, D., Vatten, L. J., Ellekjær, H., Loennechen, J. P., Mukamal, K. J. & Janszky, I. (2019). Weight and weight change
and risk of atrial fibrillation: the HUNT study. European Heart Journal, 40(34), 2859–2866.
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz390

Feng, T., Malmo, V., Strand, L. B., Laugsand, L. E., Mørkedal, B., Aune, D., Vatten, L. J., Ellekjær, H., Loennechen, J. P., Mukamal, K. J. & Janszky, I. (2019). Metabolically Healthy
Obesity and Risk for Atrial Fibrillation: The HUNT Study. Obesity, 27(2), 332-338.
https://doi.org/10.1002/oby.22377

Prosjektleder/forsker

Tingting Feng

Hovedveileder

Imre Janszky

Detaljer
Program
Forskning (2015)
Prosjektnavn
BMI og atrieflimmer
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Beløp Bevilget
2016: kr 690 000, 2017: kr 175 000, 2018: kr 710 000, 2019: kr 547 500
Startdato
01.11.2016
Sluttdato
01.04.2020
Status
Avsluttet