Bocciabanen ved Bokkotunet i Odda

Søknadssammendrag

Oppgradering av Bocciabanen ved Bokko Bu og Behandlingssenter. Bokkotunet ligg sentralt i Odda sentrum, og inneheld kafe, aktivitetssenter, daginstitusjon for demente, sjukeheim og fire avdelingar for pasientar i Banen ligg i tilknytning til Bokko Trimpark, som er eit utadørs lågterskeltilbud til fasar. Det er også trimaktivateter , seniordans, sittedans etc. i kjellaren, tilsaman er det ca 150 personer innom kvar veke. Det er også frisør og fotpleie der.

Ved opning Bokkotunet for ca 20 år sidan, vart det anlagt ein bocciabane. Denne banen treng opprusting for å kunne bli brukt. Vi meiner at all trim er bra for folkehelsa, og ønsker at gruppa eldre kan få nok eit tilbod. Målet vårt er å betre fplkehelsa gjennom dette tilbodet,

Oppstart skjer når entreprenør kan starte opp arbeidet. Ferdigstilling og opning planlegg vi vi kan bli 10.mai 2021, altså på verdas aktivitetsdag.

Prosjektleder/forsker

Gunvor Riim Opedal

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Bocciabanen ved Bokkotunet i Odda
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 55.000
Startdato
27.11.2020