Boligbrannskadeveileder for sårbare

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Brannskader i bolig er en alvorlig hendelse, og kan forverre sykdommen for sårbare grupper dersom skadene ikke utbedres tilstrekkelig. I de fleste tilfeller må totalrehabilitering til der skadde overflater og underliggende konstruksjoner fjernes og det bygges opp på nytt. NAAF mottar mange henvendelser fra fortvilte personer som har utviklet plager som følge av at boligene deres har blitt utsatt for brannskader og utilstrekkelig utbedret. Disse sårbare personene blir gjerne sykere av å bo i de sanerte boligene, og det er flere grep som kunne vært gjort på tidlige steg for å forhindret dette.

Målsetting

Utarbeide en faglig praktisk veileder som kan brukes av skadelidde i konstruktiv dialog med forsikringsselskap og skadesaneringsfirma. Bidra til at sårbare personer som blir utsatt for brann og røykskader får utbedret boligen tilfredsstillende, slik at utbedringen ikke bidrar til økt sykelighet.

Målgruppe

Private boligeiere og leietakere samt; saneringsfirmaer, folkehelsekoordinatorer, kommuner/servicesenter brannvesenet, fastleger og annet helsepersonell.

Antall personer i målgruppen

50000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet tar som helhet sikte på å utvikle en veileder som verktøy for de skadelidende, for å sikre konstruktiv dialog med forsikringsselskap og saneringsfirma. Arbeidet deles opp i flere faser gjennom året. Fase 1 – tematisere og kartlegge eksisterende materiell. Det eksisterer en del materiell som retter seg mot generelle utbedringer, men lite er gjort på spesifikke råd rettet mot sårbare grupper. Fase 2 – utvikle veileder for håndtering av brann- og røykskader for Internett. Her gjelder det å samle relevante råd og spisse dem mot prosjektets målsetning. Fase 3 – kvalitetssikre, teste ut og justere. Brukergrupper og andre relevante parter må inn og uttale seg om de klarer å nyttiggjøre seg av materiellet. Fase 4 – realisere brann- og røykveilederen i pdf-versjon. Denne fasen innebærer å plassere veilederen på en nettside tilpasset formålet. Til dette skal også de planlagte korte filmene fungere som støtteverktøy for at brukeren raskt skal kunne sette seg inn i formålet og se verdien av veilederen. Fase 5 – formidling av resultater og erfaringer. Denne fasen inkluderer siste kvartal av 2018 og årene som kommer. Her skal innholdet spres gjennom relevante kanaler slik at målgruppene nås.

Fremdriftsplan

Kvartal 1: Etablere prosjektgruppen. Tematisere og kartlegge eksisterende materiell og litteratur. Kvartal 2 og 3: Utvikle veilederen Håndtering av brann- og røykskader for sårbare personer Utføre filmarbeid slik at det passer til nettside og veileder. Tilpasse veilederen og nettversjonen brukerne, deretter realisere veilederen på Internett og i PDF-versjon. Kvartal 4: Videreformidle og markedsføre veilederen sammen med ulike brukererfaringer.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport final Prosjekt 2018 _ HE1-215438.pdf

Prosjektleder/forsker

Kent Hart

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Boligbrannskadeveileder for sårbare
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2018: kr 400 000
Startdato
08.01.2018
Sluttdato
01.07.2020
Status
Under gjennomføring