Borte bra, hjemme best? Hjemmebasert avrusing

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

100

Fremdriftsplan

Oppstartsmøte i prosjektgruppen: jan 2023. Gjennomføre Ros-analyse av pilotprosjektet og planlegge hospitering. Månedlig veiledning på teams a 1 time Prosjektmøte hver 6. uke eller oftere ved behov. Hele prosjektgruppen deltar. Jan 2023: Utarbeide prosedyrer for hjemmebasert avrusing. Prosjektleder sammen med leger og sykepleiere har hovedansvaret. Februar 2023: Oppstart inntak av pasienter ved Lade BS. Poliklinisk team og overlege har hovedansvar. Utarbeide evalueringsskjema som pasientene besvarer ved utskrivelse. Mars 2023: Personell fra Lade BS (brukerrepresentant, to sykepleiere og en overlege) hospiterer tre dager ved OUS Mai/juni 2023: Personell fra OUS (overlege, psykolog og sykepleier) hospiterer tre dager ved Lade BS Aug 2023: Halvårsevaluering. Hele prosjektgruppen deltar. Des 2023: Årsevaluering inkl gjennomgang av pasienterfaringer. Hele prosjektgruppen deltar. Juni 2024: Halvårsevaluering inkl gjennomgang av pasienterfaringer. Hele prosjektgruppen deltar. Desember 2024: Siste evaluering og gjennomgang av prosjektrapport.

Prosjektleder/forsker

Åse Prestvik

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Borte bra, hjemme best? Hjemmebasert avrusing
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
, 2023: kr 290 000, 2024: kr 110 000
Startdato
01.02.2023
Sluttdato
31.12.2024