Bowls-gutta i Moss gir alt for laget

Hensikten var egentlig å samle noen eldre herrer til sosialt samvær. Men spenningen tok raskt overhånd, og nå har «team bowl» på frivillighetssentralen i Moss deltatt i sin første turnering.

I samarbeid med

– Det var moro dette, sier Vidar Søbye.

Han har sin første dag på bowls-trening på Moss frivillighetssentral, og har akkurat plassert sin første kule en hårsbredd fra den lille kula, kalt jack. Om det er nybegynnerflaks eller et ekte bowls-talent som ligger bak vites ikke, men at spillet ga mersmak allerede etter et par runder hersker det liten tvil om.

– Det er jo veldig spennende, og så synes jeg det er veldig hyggelig å bli invitert, sier Søbye.

– Det er jo veldig trivelig å treffe nye mennesker, sier han.

Hyggelig sammen

Litt nervepirrende er det dog å skulle kaste seg ut i noe helt nytt, men for Søbye hjalp det å ha kompisen Ola Rinndalsholt med på laget.

– Vi har vært sammen på hyggetreff tidligere, så vi kjenner hverandre. Det er jo hyggelig å kunne gå sammen, sier Rinndalsholt, som ikke var helt ueffen med kulene han heller.

Og det kan nok komme godt med. Prosjektet som har fått det klingende navnet «Bowls for eldre herrer» er i regi av Mental Helse og Eldreliv på Frivillighetssentralen i Moss. Tanken var at man skulle invitere nettopp eldre herrer i Moss til å gjøre en hyggelig aktivitet sammen.

Konkurranseinstinkt

Men etter bare noen få måneders drift, kom konkurranseinstinktet til gutta fram, og i oktober deltok de på sin første bowls-turnering. Riktig så flott gikk det også. Målet var å ikke komme helt sist, men da resultatene var klare, viste deg seg at de eldre herrer i Moss var godt over midten av resultatlista, som telte over 30 lag.

– Det sosiale betyr jo alt, det å kunne komme hit og treffe kamerater, men så våkner jo konkurranseinstinktet også, smiler Jorstein Bakke.

Passer for alle

Prosjektleder Therese Lerstad forteller at bakgrunnen for prosjektet var nettopp å finne en aktivitet som kunne engasjere menn. For mens kvinnnene har både strikkekafé og andre aktiviteter, var det et behov for å finne noe mennene kunne holde på med. Valget falt på bowl, et spill som alle kan være med på, også om man er dårlig til bens.

– Det er fint mulig å kaste kulene sittende, forteller Frank Sørqvist fra Bowls Norge.

Prosjektet fikk 11.000 kroner i støtte fra Stiftelsen Dam i 2015 gjennom Mental Helse. Pengene brukes til å kjøre og hente deltakerne hjemme. I tillegg har frivillighetssentralen gått til innkjøp av to bowls-sett, sammen med Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Målet nå er å fortsette spillet også neste år  – og for førstereisgutta Ola og Vidar ga bowls absolutt mersmak.

– Det første kastet var litt klønete, men det gikk bedre etter hvert. Og så er det jo veldig fint å komme seg litt ut, så jeg tror nok jeg blir med igjen, sier Rinndalsholt.


Sluttrapport

Bakgrunn

Ett formål med Eldreliv er å forebygge ensomhet blant de eldste bosatt i Moss kommune. Et kjennetegn ved målgruppen er svake sosiale nettverk. Eldreliv skal også jobbe ulykkesforebyggende gjennom å tilby eldre fysisk aktivitet. Eldreliv søkte støtte til bowls for eldre menn da vi ser at dette er en gruppe som sjelden benytter eksisterende tilbud om møteplasser og trim. Ensomhet og manglende aktivitet er to risikofaktorer når det gjelder fysisk og psykisk uhelse. Aktiviteten bowls er et lavterskeltilbud, og man kan delta uavhengig av både alder og funksjonsnivå. Spillet krever ingen forhåndskunnskaper. Målet er å tilby lavterskel og tilrettelagt fysisk aktivitet og en sosial møteplass for eldre menn som ikke er med på så mye annet for å bidra til økt livskvalitet.

Oppsummering

Spillet bowls er et lavterskel tilbud om fysisk aktivitet. Det krever ingen forkunnskaper, og det er lett å lære seg reglene. Bowls kan spilles både sittende og stående, og kan derfor passe for alle uavhengig av funksjonsnivå. Det er et sosialt spill som passer godt for målgruppen eldre menn som ikke er med på så mye annet.

Prosjektgjennomføring

For å oppnå dette opprettet vi en prosjektgruppe bestående av koordinator ved Eldreliv, to frivillige, samt prosjektleder for «Friske seniorer i Østfold». Det ble bestemt at aktiviteten skulle finne sted på dagtid, og vi skulle tilby transport til og fra aktiviteten, samt gratis lunsj. Opprinnelig ble det søkt midler til å arrangere en bowling-gruppe, og vi hadde en tur med frivillige og menn i målgruppen. Vi erfarte at vår målgruppe var for skrøpelige til at de hadde glede av å spille bowling. Bowlingkulen var for tung. Vi søkte derfor Extrastiftelsen om en endring i støtten slik at vi kunne tilby bowls i stedet for bowling. Med bowls har vi kunnet tilby fysisk aktivitet og en sosial møteplass for eldre som har dårligere fysisk helse. Aktiviteten fant sted i egne lokaler i Skoggata bo- og servicesenter i Moss, og deltakerne ble hentet hjemme, spilte bowls 1 time før de spiste lunsj sammen og ble kjørt hjem igjen. Deltakerne ble rekruttert på flere måter. Tilbudet ble gjort kjent via kommunelegen som sendte ut informasjon til alle fastlegene i Moss kommune, kommuneergoterapeuten, fysioterapitjenesten og hjemmetjenesten i kommunen, og vi hadde annonse i avisa.

Resultater

Det var en person som av helsemessige årsaker trakk seg og derfor kun var med en gang. Resten av deltakerne, 9 personer, deltok alle gangene. Tilbakemeldingen fra deltakerne var at det sosiale var en motivasjonsfaktor for å delta. Et par sitater illustrerer dette: «Det er fint å komme hit og få en avveksling fra det daglige, kjedelige livet hvor du bare sitter hjemme.» «Det morsomste med bowls er samværet». Den fysiske aktiviteten kom altså som en bonus.

Antall personer i målgruppen

9

Sluttrapport/artikler (pdf)

2015 sluttrapport eldre ensomme menn.pdf

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

2015 sluttrapport eldre ensomme menn.pdf

Detaljer
Program
Forebygging (2014)
Prosjektnavn
Bowlinggruppe for eldre, ensomme menn
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2015: kr 11 000
Startdato
16.06.2015
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet