Brandsøy aktivitetspark

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet er gjennomført på grunnlag av 4 suksesskriterier. 1. Brei forankring i bygda med tidleg involvering av brukargrupper. 2. Tett dialog med skule og kommune for å sikre bruks- og driftsavtaler. 3. Aktiv kjernegruppe i prosjektet med spisskompetanse på prosjektleiing og med relasjonar til interessentane. 4. Etablering av ein grunnleggjande og fasedelt prosjektplan som sikrar målretta arbeid og som kontinuerleg oppdaterast etterkvart som prosjektet modnast.

Antall personer i målgruppen

10

Oppsummering

Med økonomisk støtte fra blant andre Extrastiftelsen kan vi oppsummere med at prosjektet er fullført med stor suksess. Prosjektet er no er formelt overlevert til driftsansvarleg Brandsøy Skule, som igjen har inngått drifts- og vedlikehaldsavtale med profesjonelle aktørar. Bygda og Brandsøy Sportsklubb skal óg bidra på ein årleg dugnad for sikre ei lang levetid på parken.

Sluttrapport/artikler (pdf)

FBF7131 Brandsøy aktivitetspark – Sluttrapport til Extrastiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Sven-André Viken

Detaljer
Program
Forebygging (2014)
Prosjektnavn
Brandsøy aktivitetspark
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2015: kr 150 000
Startdato
02.07.2015
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet