Brett anlagt – alpint for unge med astma

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Fysisk aktivitet er spesielt viktig for lungesyke ungdom, da det å styrke kondisjonen kan gi bedre kontroll på astma. Lungesyke i god, fysisk form har en bedre hverdag og har ofte mindre behov for medisiner. Mange astmatikere utvikler sin forståelse av sykdommen via kontakten med fastlegen sin.

Fastleger er ofte flinke til å medisinere, men dessverre ikke like flinke til å informere om viktigheten av fysisk aktivitet for sykdomskontroll. En annen kompliserende faktor i ungdomsårene er at ungdom ofte ikke ønsker å høre på gode råd fra foreldre. Så selv om foreldrene skjønner at det er viktig at barnet deres er fysisk aktivt, er det mange ting i dagens teknologiske verden som lettere får ungdoms oppmerksomhet og interesse.

For å adressere behovet for at ungdom med astma deltar i fysisk aktivitet, ønsker vi å tilby målgruppen et weekend kurs i brett eller annen alpin kjøring. Lungesyke har mange miljømessige utfordringer alt fra vind, kulde, pollen til inneklima. Ved å legge aktiviteten på et sted hvor noen av disse utendørs utfordringene er, ønsker vi å skape en trygg ramme rundt nettopp utfordringer astmatikere møter i hverdagen. Vi tror terskelen for å delta blir mindre, når dette gis som lavterskeltilbud til ungdom som er i “samme båt”, og når fokuset er på å ha det gøy i bakken og ikke fysisk trening per se. Vi har videre grunn til å tro at dette blir vellykket, da våre tillitsvalgte opplever at både ungdom og foresatte utrykker ønske om å delta.

2.Målgruppe
Målgruppen i “Brett anlagt” – prosjektet er kronisk syke med astma og tilleggsdiagnoser eksem og/eller allergi i alderen 14 til 18 år, bosatt i Agder fylkene. Her får ca 20 ungdommer mulighet til å delta.

3.Målsetning
Målsettingen er å gi kronisk lungesyk ungdom et trygt og spennende aktivitetstilbud som kan bidra til økt mestringsfølelse. Det er en målsetting at deltagerne selv skal ønske å fortsette med fysisk aktivitet og holde kontakten etter endt prosjektperiode.4. Beskrivelse av gjennomføring
Alpin turen for ungdom med astma skal være både en sosial og lærerik samling, i tillegg til at det utfordrer fysisk. For å nå målsettingen, vil følgende tiltak bli gjennomført i løpet av prosjektperioden: 1) Engasjere fagpersonell med astma som er vant til å arbeide med ungdom; 2) Rekruttere deltakere til kurset og få trygge voksenpersoner med som ledsagere. Bruke frivillighetsnettverket innad i organisasjonen; 3) Tilrettelegge og gjennomføre for weekend turen til alpin anlegg; 4) Bygge sosiale nettverk mellom kursdeltakerne; og 5) Bruke alpin turen som en motivator for videre fysisk aktivitet etter prosjektperioden er slutt.

5. Prosjektets betydning
Med prosjektet “Brett anlagt – Alpint for unge med astma” ønsker vi å gi unge kroniske lungesyke en mulighet til fysisk aktivitet og mestring under trygge og kontrollerbare forhold i et alpinanlegg. Det er av stor betydning for denne målgruppen å ha venner som er liknende situasjon. Det er med på å gi dem en følelse av å ha tilhørlighet og at de ikke er alene. Gjennom prosjektet skaper vi arenaer hvor unge kan treffe hverandre og knytte kontakt. De trenger å få oppleve samhold, og få gode råd fra fagpersoner og hverandre til å mestre sykdommen i hverdagen. Prosjektet vil være med på å gjøre det lettere for ungdom med astma å være både mer fysisk og sosial aktiv på tross av astmaen. Gleden ungdommen opplever ved å være i aktivitet sammen med andre, kan videre bidra til å gi deltakerne et positivt selvbilde.

6.Fremdriftsplan
2011: Planlegging og forberedelse, finne egnet alpin bakke og overnattingssted
2012: Etabl. Styringsgruppe, ansette prosjektleder, engasjere fagpersonell, annonsering, gjennomføring av kurs, evalueringsrapport.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0198.pdf

Sluttrapportsammendrag

Forekomsten av astma og allergi har økt dramatisk, og hele 10 % av barn i Norge regnes på et gitt tidspunkt å ha astma. Mange ungdom føler seg likevel svært ensomme i sin situasjon, og har spesielt i ungdomstiden behov for å treffe andre i samme situasjon
Lungesyke har mange miljømessige utfordringer alt fra vind, kulde, pollen til inneklima. Ved å legge aktiviteten på et sted hvor noen av disse utendørs utfordringene er, ønsket vi å skape en trygg ramme rundt nettopp utfordringer astmatikere møter i hverdagen.
Prosjektet startet med forberedelser før vi fikk innvilget midler til arrangement. Det ble startet prosjektgruppe som møttes og la strategi for planlegging og gjennomføring. Lege ble kontaktet og planleggingen om å gjøre klart opplegget for kunngjøring var et faktum. Det ble lagt ned en stor innsats på å bekjentgjøre arrangement. Det ble brukt epost, SMS, brev, jungeltelegraf, face book, aviser, radio m.m. Ved påmeldingsfrist var det en påmeldt. Det ble da bestemt at vi skulle forsøke å søke om ett ekstra gjennomføring år.
Det ble arrangert gratis bowling og pizza kveld for ungdom for å treffe ungdom og gjøre tilbudet kjent og få innspill til hvordan turen kunne gjøres. Her fikk vi både deltagere og innspill. Det ble på bakgrunn av dette søkt til Stiftelsen Dam om å bruke midler til å ta med en foresatt og gjøre turen gratis for ungdommene. Høsten gikk på å rekruttere. Når det ble påmeldingsfrist hadde vi to påmeldte. Det ble bestemt at det måtte avlyses da det ikke kunne la seg forsvare med to deltager og ledsagere.
Det ble foretatt en dialog med Stiftelsen Dam igjen for å se på om det lot seg gjøre å bruke midlene på en aktivitetsdag for unge med foreldre med Go Card og klatring. Da dette ikke lot seg gjøre ble det i samråd med Stiftelsen Dam bestemt at prosjektet skulle avvikles.
Lærdommen vi sitter igjen med er at ungdommen må selv engasjeres helt fra starten slik at det blir et prosjekt de kjenner seg igjen i. Vi tror også at unge kanskje ikke identifiserer seg med et forbund som jobber for sykdomsgrupper og at det kan i fremtiden være positivt å forsøke å samarbeide med en forening som de unge allerede føler en felleskap til. Takk for deres velvilje!

Prosjektleder/forsker

Inger Rudnes

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Brett anlagt – alpint for unge med astma
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2012: kr 75 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet