Brett for alle

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Ved å være til stede på aktivitetsdager sammen med FRIGO , Redd barna og DNT de tre siste årene har vi sett en gruppe som har glede av brettsport, men grunnet økonomi og tilgjengelighet ikke har mulighet til å delta i slik aktivitet. Brettforbundet er i en posisjon hvor vi må tenke nytt i møte med denne målgruppen da tradisjonell klubbtrening i arena ikke er et alternativ. Vi mener problemet løses ved å flytte aktiviteten til nærmiljøet og gjøre den kostnadsfritt. Vi ønsker å være en åpen og inkluderende idrett, der alle skal få utøve aktivitet ut fra sine ønsker og behov.

Målsetting

– Gi barn og unge i Oslo øst muligheten til å oppleve snow-skateboardglede i lokalmiljøet – Videreutvikle konseptet- Barn/unge i Trondheim/Bodø/Narvik mulighet til å oppleve snow-skateboardglede i lokalmiljøet – Totalaktivering på skate/snowboard år 1, 2, 3: 6750 enkeltindivider innenfor målgruppen

Målgruppe

Innvandrerbarn 2- 16 år Barn med innvandrerforeldre 2- 16 år Barn som bor i et lavinnteksthjem 2 – 16 år

Antall personer i målgruppen

6750

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet skal vare over 3 år og inkluderer både snowboard og skateboard. Første året er satt til Oslo øst. Organisering og gjennomføring skjer igjennom Tøyen sportsklubb som, stiller med frivillige og instruktører. Snowboardaktiviteten skal skje i Jerikobakken, Liabakken, Grefsenkleiva og Ola Narr. Skateboardaktiviteten skal skje i Oslo skatehall, Jordal skatepark og område utenfor Tøyen hallen. Rekrutteringen vil skje ved at representant fra forbundet sammen med klubb går rundt å snakker på skoler/barnehager og kontakt med NAV, UDI, asylmotak og moskéer. År to fortsetter de ukentlige treningene i Oslo, men vi starter opp samme tiltak i Trondheim gjennom Trondheim snowboardklubb og Stjørdal skateboardklubb. År tre skal Oslo og Trondheim fortsatt ha ukentlige treninger. I tillegg starter vi opp samme tiltak i Bodø og Narvik. Målet er at klubbene fortsetter aktiviteten etter prosjektslutt. Dette vil vi få til ved å fortsette tilpasset klubbtilbud for målgruppen. Idrettskretsene sine aktivitetsguider vil være et viktig ledd for klubbene i denne prosessen ved å hjelpe dem med å finne veien inn i en klubb.

Fremdriftsplan

År1: Aug: utarbeide planverk, kontakt klubber/samarbeidspartnere, workshop med samme gruppe fra Oslo øst, sikre finansiering; Jan: Bestille utstyr, produsere informasjonsfilm, sende invitajson skoler/barnehager, igangsette snowboard; April: igangsette skateboard; Juni: igangsette Trondhiem; Juli: Sluttevaluere; Jan – juli: Kontinuelig evaluering og justeringer. År 2 og 3: Likt som året før i Oslo og igangsetter Trondheim og Bodø

Prosjektleder/forsker

Magnus Bye

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Brett for alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2020: kr 400 000, 2021: kr 286 000
Startdato
01.08.2020
Sluttdato
01.08.2023
Status
Under gjennomføring