Bridge for livet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for Prosjektet
Hørselshemmede har ekstra utfordringer med språk, kommunikasjon og deltakelse i det sosiale liv. De kan også ha utviklet en usikkerhet og sårbarhet i forhold til å delta aktivt i samtaler og ulike deler av samfunnslivet, som frivillige organisasjoner, politikk, etc. De kan generelt ha vanskeligheter med å etablere gode og trygge sosiale nettverk Fordi

hørselshemmede

har utfordringer med å delta i sosiale aktiviteter

er det viktig å etablere arenaer som gir hørselshemmede muligheter til å etablere gode sosiale nettverk som også inkluderer normalt hørende. Slike arenaer vil fungere best dersom de er slik tilrettelagt at hørselshemmingen ikke blir av betydning, aktiviteter som sikrer at de hørselshemmede ungdommene kan delta på lik linje med de normalt- hørende.
Bridge er et kortspill og en tankesport, som blir utøvet av mennesker i alle aldere og fra alle samfunnslag. Dette oppøver samarbeidsevnen, og utvikler toleranse for ulike typer mennesker. Bridge har flere fordeler som en sosial arena der hørselshemmede og

normalt hørende kan møtes uten at hørselshemmingen blir merkbar.2. prosjektets målsetting.
I løpet av prosjektperioden å etablere en inkluderende bridgeklubb

for hørselshemmede og normalthørende ungdommer og unge voksne.

3.Prosjektets målgruppe
Hørselshemmede i alderen 12 til 25 år

4. beskrivelse av gjennomføring
Prosjektet utføres som et samarbeid mellom HLFU, HLF, HLF Briskeby skole og kompetansesenter AS.

Rekruttering av hørselshemmede ungdommer sikres gjennom HLF, HLFU og

HLF Briskeby skole og kompetansesenter AS svært gode kontaktnett til brukergruppen..

Rekruttering av normalthørende ungdommer sikres gjennom Norsk Bridgeforbunds kontaktnett. Norsk Bridgeforbund vil bruke klubben aktivt som

for rekruttering og opplæring av unge bridgespillere. Permanent drift sikres ved at klubben organiseres i Norsk Bridgeforbund og integreres som en del av tilbudet ved HLF Briskeby skole og kompetansesenter AS.

5. Prosjektets betydning
Prosjektet vil muliggjøre en etablering av et permanent tiltak for brukergruppen. Ved å opprette en bridgeklubb som gir hørselshemmede og normalthørende ungdommer en felles arena for sosial tilhørighet og inkludering i et miljø og

i en aktivitet der hørselshemmingen ikke har noen betydning, vil hørselshemmede få økt sosial tilhørighet og føre til at de føler trygghet

velger sosial tilhørighet

i stedet for tilbaketrekking og isolasjon videre i livet.

6.Framdriftsplan.
Oppstart av prosjektet 01.01.2014
Rekrutteringsfasen 01 – 04 2014
Første kurshelg 04 2014
Andre kurshelg 09 2014
Tredje kurskveld 01 2015
Fjerde kurskveld 10 2015
Klubbspill en gang i uken

fra 04 2014 og

til 12 2015
Prosjektslutt og endelig etablering av bridgeklubben 12. 2015.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Bridge for Livet0102.pdf

Prosjektleder/forsker

Øystein Hanevik

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Bridge for livet
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
HLF Briskeby skole og kompetansesenter AS
Beløp Bevilget
2014: kr 255 000, 2015: kr 225 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet