Broen over glippsonen

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

36

Fremdriftsplan

Forutsetninger: Deltager sitt behov og mål alltid er grunnlaget for samarbeidet Tid til å utvikle den tverrfaglige malen gjennom refleksjon, evaluering og metodeutvikling Hovedmål: Prosjektet utvikler maler slik at offentlige instanser samarbeider bedre med organisasjoner med egenerfaring innen rus og psykiatri Prosjektet følger opp rusavhengige i behandling eller soning slik at tilbakefall forebygges Prosjektet bidrar til arbeid og aktivisering av både deltagere og likeperson Prosjektet forhindrer at deltagerne blir passive sosialhjelpsmottakere Delmål: Deltagerne opplever å ha en meningsfull hverdag, fylt med arbeid og/eller aktivitet Deltagerne opplever en trygghet når de flytter hjem etter endt soning/behandling Deltagerne knytter seg til et trygt, rusfritt nettverk

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Broen over glippsonen
Organisasjon
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
Beløp Bevilget
2023: kr 399 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring