I samarbeid med

Søknadssammendrag

1)Bakgrunn for prosjektet: Eldre personer med osteoporose som opplever et hoftebrudd har både økt risiko for nye brudd og økt fallrisiko. Fall og hoftebrudd hos eldre er en utfordring både for de individene som opplever dette og for samfunnet. En tredjedel av hjemmeboende eldre over 65 år faller årlig. Nitti prosent av alle brudd er relatert til fall og hvert år opplever ni tusen personer et hoftebrudd i Norge, syttien prosent av disse er kvinner. I nasjonale mål- og plandokumenter anbefales det å prioritere arbeidet med å forebygge og behandle brudd hos eldre.

Det finnes få studier som undersøker eldre mennesker med hoftebrudd sitt perspektiv på trening og det etterlyses mer forskning på dette temaet. 2) Prosjektets målsetning: Formålet med dette prosjektet er å utforske opplevelser og erfaringer til eldre mennesker som for første gang opplever et hoftebrudd på grunn av fall. Vi vil spesielt undersøke hvordan de opplever det å delta i organiserte treningsprogrammer i rehabiliteringsfasen etter hoftebruddet. 3) Metode: En utforskende tilnærming basert på forskningsintervjuer med deltageren vil bli brukt for å utvikle kunnskap om dette temaet. Vi ønsker å intervjue femogtyve hjemmeboende eldre personer som har gjennomgått et hoftebrudd på grunn av fall og som har deltatt i en form for organisert trening i primærhelsetjenesten i etterkant av hoftebruddet. 4) Nytteverdi og betydning: Kunnskapen fra dette prosjektet kan anvendes i utviklingen av og utbedringen av rehabiliteringstjenester og kliniske retningslinjer for eldre mennesker med hoftebrudd. 5) Forventet resultat: Vi forventer å få mer kunnskap om personlige og miljømessige faktorer av betydning for det å komme seg etter et hoftebrudd sett fra de eldre sitt perspektiv samt utdypende kunnskap om hvordan trening oppleves for denne gruppen.

Prosjektleder/forsker

Irene Vestøl Stødle

Hovedveileder

Astrid Bergland

Detaljer
Program
Forskning (2016)
Prosjektnavn
«Brudd i hoften- brudd i livet»
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
OsloMet – storbyuniversitetet
Beløp Bevilget
2017: kr 700 000, 2018: kr 710 000, 2019: kr 0, 2020: kr 755 000
Startdato
14.06.2017
Sluttdato
14.10.2021
Status
Under gjennomføring