Brukermedvirkning i barnefedme

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Brukerevaluering, også kjent som Patient Reported Experience Measures (PREM), er et viktig verktøy i brukerinvolvering innen helse. PREM-verktøy til barn og unge med overvekt og fedme eksisterer imidlertid ikke per dags dato, hverken nasjonalt eller internasjonalt. Med dette prosjektet ønsker vi å utvikle og validere et PREM-spørreskjema tilpasset denne pasientpopulasjonen. Skjemaet skal lages for bruk både i primær- og spesialisthelsetjenesten, slik at brukerne våre kan bli hørt i alle ledd av forebyggings-, oppfølgings- og behandlingsforløpet.

Målsetting

Overordnet mål: Forbedre oppfølging og behandling av overvekt og fedme blant barn og unge i primær- og spesialisthelsetjenesten.  Delmål 1: Utvikle brukerevalueringsskjema for barn/unge med overvekt/fedme  Delmål 2: Utvikle brukerevalueringsskjema for pårørende av barn/unge med overvekt/fedme

Målgruppe

Barn og unge i alderen 2-18 år som følges i primær- og spesialisthelsetjenesten for overvekt og fedme. Prosjektpopulasjonen rekrutteres fra OUS og bydeler.

Antall personer i målgruppen

200

Beskrivelse av gjennomføring

TILTAK: 1) Utvikling og validering av PREM-verktøy for barn og unge som følges for overvekt og fedme i primær og spesialisthelsetjenesten. Dette arbeidet vil følge standard prosedyre fra FHI inkl kognitive intervjuer, psykometriske tester og diskusjon i ekspertgruppe. 2) Frivillige tiltak og aktiviteter: Vi vil sammen med NKS jobber for å formidle forenklet informasjon om sunn mat og overvekt/fedme hos barn og unge til prosjekter som «Motherhood – mor i nytt land», Språkvenn-grupper og «Helsemøter i fellesskap». GJENNOMFØRING: – Sted: Oslo universitetssykehus, i samarbeid med FHI og bydelene Bjerke og Grünerløkka – Prosjektgruppe: OUS, Bydel Bjerke, Bydel Grünerløkka, FHI og NKS – Ekspertgruppe: OUS, Bydel Bjerke, Bydel Grünerløkka, FHI og NKS, brukerorganisasjoner, brukerrepresentanter fra egen klinikk og frivillige. Kompetansebehov: – Klinisk kompetanse: Godt dekket gjennom OUS og bydeler. – PREM- og skjemautviklingskompetanse: Godt dekket av PREM-leder fra FHI – Prosjektlederkompetanse: Godt dekket. Prosjektleder fra OUS har overordnet ansvar. PREM-leder (FHI) og frivilligkoordinator (NKS) koordinerer henholdsvis PREM og frivillighetsarbeidet. – Digital kompetanse: kjøpes eksternt fra Medinsight og Universitetet i Oslo

Fremdriftsplan

Milepæler: – Jan -21 – feb -21: Planlegging, litteratursøk og møter med samarbeidspartnere. – Feb -21 – apr -21: Førsteutkast PREM-skjema – Apr -21: Evaluering i ekspertgruppen – Apr -21 – mai -21: Redigering av PREM-spørreskjema – Mai -21 – jul -21: Testing i pasientpopulasjon – Jul -21 – aug -21: Evaluering og diskusjon i ekspertgruppe II – Aug -21 – nov -21: Re-testing i pasientpopulasjon – Des 21: Ferdigstille spørreskjema

Prosjektleder/forsker

Sunniva Nordang

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Brukermedvirkning i barnefedme
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2021: kr 1 400 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring