Brukernettverk

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Landsforeningen for trafikkskadde i Norge, med faglig bistand fra Øverby kompetansesenter, Gjøvik ønsket å utvikle former for

Landsforeningen for trafikkskadde i Norge, med faglig bistand fra Øverby kompetansesenter, Gjøvik ønsket å utvikle former for brukersamlinger, som kunne være til sosial og faglig hjelp i et livsløpsperspektiv, for mennesker med ervervet hjerneskade. Med bakgrunn i dette søkte LTN om midler til prosjekt ”Brukenettverk” gjennom Helse og Rehabilitering.

 

Overordnet mål med prosjektet var å utvikle brukersamlinger som i et livsløpsperspektiv kunne bidra til økt livskvalitet for mennesker med ervervet hjerneskade.

 

Modellene har blitt utviklet ved å gjennomføre brukenettverkskurs. I prosjektperioden ble det gjennomført 10 samlinger med 165 deltakere fra 14 fylker i Norge. Prosjektet har støttet foreldrene til å gjennomføre to foreldretreff. Prosjektet etablerte kontakt med Gurvika feriested ved Larvik og Fjellheimen leirskole i Engerdal for ekstern utprøving av samlingene.

 

Evalueringsdata fra deltakere, fagpersonell og samarbeidsparter ble innhentet i gjennomføringsfasen og er blitt grunnlagsmateriell for modellene. Brukermedvirkning ble vektlagt sterkt.

 

Resultatet fra prosjektprosessen ble en modell for familiekurs for foreldre, deres skadede barn i alder 7 – 16 år og eventuelt søsken, og en modell for ungdom i alder 16 – 26 år som har en ervervet hjerneskade.

 

Foreldretreffene førte til at foreldrene ble innlemmet i LTN som foreldregruppe innenfor Kognitivt utvalg. Det har blitt produsert en video og utarbeidet en poster som ble antatt på Verdenskonferansen for ervervet hjerneskade i Torino, Italia mai 2001.

 

Modellene videreføres på Fjellheimen år 2003 i uke 11 og 38. Kursene markedsføres gjennom LTNs kurskatalog, fagblad, foreldregruppe og gjennom Øverbys tjenesteyting for denne målgruppen.

 

Håpet er at LTNs foreldregruppe innenfor Kognitivt utvalg prøver å videreføre samlingene på Fjellheimen leirskole.

Prosjektleder/forsker

Marit Sveen Skoglund

Detaljer
Program
Rehabilitering (1998)
Prosjektnavn
Brukernettverk
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
Øverby kompetansesenter
Beløp Bevilget
1999: kr 229 000, 2000: kr 199 000, 2001: kr 207 000
Startdato
15.04.1999
Sluttdato
15.03.2003
Status
Avsluttet