Brukerstyrt e-rådgivningstjeneste

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
Norges Astma- og Allergiforbund har i ca 15 år drevet en personlig rådgivningstjeneste som er åpen for alle. Rådgivningstjenesten er bemannet av fagpersoner med spesialkompetanse innen astma og allergi og andre overfølsomhetssykdommer, samt innen fagfelt som er av stor betydning for våre pasientgrupper som for eksempel inneklima, luftforurensning og miljøgifter. Rådgivningstjenesten er i dag betjent fire dager i uken og rådgiving gis per telefon og per e-post. Erfaringene så langt er at det er stort behov for denne type rådgivning både for de som selv rammes av disse sykdommene og nærmeste pårørende, men også helsepersonell (fastleger, sykepleiere, helsesøstre), apotekansatte, barnehageansatte, lærere, næringsliv og media henvender seg til våre rådgivere. I 2008 fikk rådgivningstjenesten ca 2250 henvendelser per telefon og e-post.

Spørsmålene omfatter et bredt spekter av tema fra diagnostisering og behandling til forebygging og tilrettelegging, samt trygd- og rettighetsspørsmål. Mange av spørsmålene som stilles til rådgivningstjenesten går igjen. Dette vet vi fra statistikk vi fører over henvendelsene. Vi ser derfor at det ville være av stor verdi for publikum at spørsmål og svar som formidles via rådgivningstjenesten blir lett tilgjengelig for alle. Dette kan oppnås ved at det etableres en brukestyrt Internet-basert rådgivningstjeneste som er tilgjengelig via organisasjonens hjemmeside, som er et supplement til dagens rådgivning.

Prosjektets målsetting
Lage en elektronisk rådgivningstjeneste der det er brukernes behov som bestemmer innholdet. Tjenesten vil innholde konkrete spørsmål fra brukere og svarene fra NAAFs rådgivningstjeneste. Den vil bli bygget slik at brukere enkelt kan finne frem til relevante spørsmål og svar, og lenke til fakta ark og annet informasjonsmateriell innen aktuelle tema som astma, allergi, eksem, andre overfølsomhetssykdommer, inneklima og luftforurensning.

Prosjektets målgruppe
Alle som er rammet av astma og allergi og andre overfølsomhetssykdommene, deres nærmeste pårørende, samt helsepersonell (fastleger, sykepleiere, helsesøstre), apotekansatte, barnehageansatte, lærere, arbeidstakere, verneombud, tillitsvalgte m.fl.

Prosjektets betydning
Folk finner i større og større grad den informasjonen de ønsker via Internet. For dagens ungdom er dette en formidlings- og informasjonskanal som er svært dominerende, men også eldre generasjoner tar denne kanalen i bruk i stadig større grad. I dagens samfunn er det behov og ønske om å finne relevant informasjon raskt, at den skal være tilgjengelig på det tidspunktet brukeren ønsker og åpen for alle.

NAAF har registrert at det er et tydelig behov for en tjeneste der man via Internet kan få mulighet til å formulere spørsmål som er relevant for egen sykdom og livssituasjon, og få rask gratis tilbakemelding fra fagpersonell. En slik tjeneste vil være fullstendig brukerstyrt ved at det er brukerens behov for råd og informasjon som bestemmer innholdet, samtidig som informasjonen som gis er faglig kvalitetssikret. Videre vil denne tjenesten gi et grunnlag for at brukere kan lære av hverandre, fordi tidligere stilte spørsmål fra brukere og svar fra fagpersonell vil være tilgjengelig for alle.

En e-rådgivningstjeneste vil være et viktig supplement til dagens rådgivningstjeneste per telefon/ e-post, og NAAF forventer å nå flere brukere med denne løsningen. Samtidig vil denne løsningen kunne bidra til å frigjøre ressurser slik at rådgivningstjenesten i større grad kan bruke tid på kompliserte spørsmål og enkeltsaker.

Framdriftsplan
Det søkes om midler til et 2-årig prosjekt med oppstart januar 2010. Prosjektet deles inn i fire faser:
1.

Utarbeide en prototype på løsningen – januar 2010 til september 2010
2.

Programmere selve løsningen – september 2010 til desember 2010
3.

Teste og justere løsningen basert på brukeres behov og tilbakemeldinger – januar 2011 til juni 2011
4.

Opplæring av rådgivningstjenesten i bruk av løsningen og lansering – september 2011.
NAAF tar ansvar for å finansiere drift og vedlikehold av løsningen, når denne er lansert

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0230.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag
Gjennom dette prosjektet er det utviklet en elektronisk e-rådgivningstjeneste. Løsningen er et supplement til NAAFs ordinære rådgivningstjeneste og skal gjøre det enkelt for brukerne å finne frem til best mulig informasjon og råd.

Løsningen gir brukere mulighet for å sende inn spørsmål til NAAFs rådgivere. Spørsmål som blir sendt inn besvares personlig på e-post. I tillegg vil en del relevante spørsmål anonymiseres og omformuleres for optimal allmenngyldighet og legges ut slik at det er tilgjengelig for alle via den nye løsningen. Spørsmålene kategoriseres under relevante emner som astma, allergi, eksem, matallergi, inneklima etc. slik at de er mest mulig søkbare for brukerne.

Løsningen som er utviklet inneholder følgende hovedelementer:

– Modul hvor brukeren kan legge inn konkrete spørsmål som oversendes våre rådgivere

– Modul hvor våre rådgivere kan gi kortfattede og faglig korrekte svar som sendes direkte til innsender, samt en modul hvor rådgiverne våre anonymiserer spørsmål/svar før de legges ut på nettet

– God søkefunksjon på siden slik at brukeren enkelt kan finne frem til relevante spørsmål og svar som allerede er publisert

– Oversikt over de siste 5 stilte spørsmål med svar

– Lenker til fakta ark, filmer og annet informasjonsmateriell innen aktuelle tema som astma, allergi, eksem, andre overfølsomhetssykdommer, inneklima og luftforurensning

Løsningen er tilgjengelig på www.naaf.no/raad

Prosjektleder/forsker

Britt Ann Kåstad Høiskar

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Brukerstyrt e-rådgivningstjeneste
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2010: kr 240 000, 2011: kr 470 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet