Kaffe med nydelig bismak

Smakfull kaffe, vakre omgivelser og sosial inkludering. Bli med inn på Albatrossen kaffebar!

«Nå går jeg med hevet hode og tenker at det er deilig å leve» 

«Jeg er stolt av å være her» 

«Jeg har fått større tro på meg selv» 

Dette er tilbakemeldinger fra personer som det siste året har vært på arbeidstrening hos Albatrossen Kaffe.

– Da vi spurte deltakerne om forbedring av livskvalitet, inkludering i samfunnet og tro på at man kan komme tilbake til ordinært arbeidsliv, svarte samtlige positivt, forteller prosjektleder for Albatrossen, Therese Dahl.

Kunne ingenting om å drive kafé

15. september 2022 var det offisiell åpning av kaffebaren, som ligger på Kronstad i Bergen. Albatrossen Kaffe er en brukerstyrt nabolagskafé, som skal gi mennesker med ulike utfordringer knyttet til rus og psykiatri en mulighet til å bli inkludert i både arbeids- og samfunnsliv, gjennom arbeidstrening og overgang til ordinært arbeid.

Deltakerne rekrutteres blant annet gjennom Stiftelsen Albatrossen, som er et ettervernsenter i Bergen. I 2020 flyttet stiftelsen inn i nye lokaler på Kronstad, og allerede da fikk de opsjon på å leie et nydelig lite ikonisk gult hus ved Bybanesporet som tidligere har huset både hatter og gull. Men uten midler til lønn har det vært krevende å se for seg drift i lokalene.

Da telefonen fra Stiftelsen Dam kom i desember 2021 tente det imidlertid nytt håp.

– Da tenkte vi at nå kan vi gå i gang, forteller Dahl.

Men det er langt fra idé til praksis, og veien til en populær nabolagskaffebar har vært en bratt læringskurve.

– Vi kunne jo ingenting om å drive kaffebar, men det vi er gode på er oppfølging. Og så har vi hentet inn de kreftene vi har trengt til driften. For en ting er jo at vi skal ha gode baristaer her, men vi skal også følge opp menneskene. Det er det viktigste, forteller daglig leder i Albatrossen Ettervernsenter og Albatrossen Kaffe, Thomas Dahl Orø.

Har pusset opp selv

Første skritt på veien ble å pusse opp lokalene i «bærekraftig» perspektiv. Vi har fokus på gjenbruk og ønsker at våre gjester skal kunne nyte kaffe og bakverk i nostalgisk innredning og atmosfære. Målet har vært å skape et møtested for alle, naboer, studenter, forbipasserende og for bedrifter i nærområdet.

– Det var ganske slitent her da vi tok over, det var strietapet på veggene og malt litt her og der. Så deltakere og ansatte revet og malt, sparklet og lagt gulv. Det gjør noe med eierskapet at vi har laget dette sammen, sier Orø.

Overskudd i første driftsår

For deltakerne har vært med fra første stund, og med en solid heiagjeng i nabolaget, var det med stor spenning de første kundene ble tatt imot i september 2022. Det har stort sett gått veldig bra, og da kalenderen viste 2023 var det med et overskudd på 90.000 kroner på kontoen.

– Det gjør jo at vi kan fortsette å investere og utvikle oss, sier Orø.

Drømmer om høy turnover

Innen tre til fem år etter åpning skal kaffebaren være økonomisk bærekraftig. I motsetning til de fleste andre bedrifter er planen høy turnover på vei mot målet.

– Vi skal jo ha turnover hos oss, for vi er en arbeidstreningsarena. Så sammen med deltakerne lager vi en individuell plan, som gjerne er på tre måneder. Da får de prøve seg på ulike deler av driften før de skal hjelpes over i det ordinære arbeidslivet, forteller Orø.

Albatrossen er et rusfritt tilbud, men det betyr ikke at det ikke er rom for at livet av og til tar en u-sving.

– Folk får lov til å streve og snuble, men vi skal være sammen om å løse det videre. Det skal være en dialog, der man kanskje trenger en dag fri før man kan justere målene og komme seg videre, sier Orø.

Ekte nabolagskaffebar

Snart ett år etter åpning har kaffebaren ikke bare bidratt til at en rekke personer har kommet seg inn i ordinært arbeidsliv, de har også fått en fast kundekrets, og arrangert både vårmarked, konserter og stand-up-show. Og populariteten har også blitt fanget opp av blant annet Bergensavisen, som har Albatrossen som «en av de hyggeligste kaffebarene i byen» i sin kaféguide.

– Nabolaget har heiet på oss, det så vi allerede før vi åpnet. Så vi har blitt en skikkelig nabolagskaffebar, smiler prosjektleder Therese Dahl.

Les om Albatrossen i media


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet bidrar til å løse udekket behov for arbeidsrettete tiltak uavhengig av diagnosegruppe. Fremmer helse, skaper sosiale resultater, og bidrar til integrering og samfunnsinkludering. Innenfor rusfeltet er mange tilbud særtiltak hvor personene kun omgås andre rusmiddelavhengige. En bredere målgruppe med blant annet personer med minoritetsbakgrunn og pårørende vil gi positive synergieffekter. Brukerstyring er gjennomgående på alle nivå. Prosjektet drives av sosiale resultater og mål om bærekraftighet.

Målsetting for prosjektet

Hovedmål: Skape helsefremmende og sosiale resultater for målgruppene samtidig som den brukerstyrte kaffebaren skal utvikles til å bli bærekraftig. .Delmål individnivå: Økt symptommestring og livsmestring. Bedret livskvalitet og levekår, økt integrering og samfunnsinkludering.

Målgruppe

Rusmiddelavhengige, personer med minoritetsbakgrunn, domfelte, personer med psykiske og sosiale vansker, langtidsmottakere av sosialhjelp og pårørende.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

60

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Kjerneaktiviteten er arbeidstrening innen en rekke oppgaver knyttet til drift av kaffebaren: baristaarbeid, salg og kundehåndtering, varehåndtering; bestilling, transport, pakking/ompakking. Markedsføring og merkevarebygging, IT, sosiale medier, drift av nettside, smittevern og renhold, adm. arbeid som utvikling av rutiner og prosedyrer, produksjon av kunst – og håndverksartikler som selges i kaffebaren. Arrangering av kultureventer, konserter og utstillinger og bidra med egne innslag eller på annen måte under arrangementene. Målgruppen skal gjennom prosjektet få mulighet til å prøve ut egen fungering og mestring både i forhold til å leve en strukturert hverdag, sosialisere seg, arbeide med sosiale og psykiske utfordringer, og vansker knyttet til rus. De får prøve ut egen mestring i et trygt, mangfoldig og raust arbeidsmiljø, og har mulighet til å gå over fra deltaker til lønnet medarbeider på timebasis etter en periode. Deltakere rekrutteres gjennom samarbeidspartnere og direkte. Det etableres prosjektgruppe, styringsgruppe og referansegruppe i prosjektet for å sikre faglig og økonomisk drift og fremdrift. Kaffebaren driftes av ansatte med erfaringskompetanse fra målgruppene, og har høyt fokus på brukerstyring i alle ledd.

Fremdriftsplan for prosjektet

2022: Jan – april Planlegging og organisering: Rekruttering, innkjøp, nettside, prosedyrer m.m 2022:Mai – des Åpning 1 mai. Drift av kaffebaren, deltakere i arbeidstrening, arrangering av kulturarrangementer. 2023: Jan- mars: Datainnsamling iht. måloppnåelse/brukerundersøkelse, analyse og utarbeidelse av rapport. 2023: April: Nettbutikk 2024: Jan- mars: Datainnsamling brukertilfredshetsmåling, evaluering og rapportering.

Prosjektleder

Therese Dahl

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Brukerstyrt Kaffebar Bergen
Organisasjon
RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
Beløp Bevilget
2022: kr 600 000, 2023: kr 400 000, 2024: kr 400 000
Startdato
02.05.2022
Sluttdato
30.12.2024
Status
Under gjennomføring