Bursdagsmenyen for alle

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Mellom 10 og 20 prosent av befolkningen oppgir at de har en eller annen form for matallergi eller intolleranse og tilpasser kostholdet sitt deretter. Blant barn under skolealder har 3 – 8 % en aller annen form for matallergi. De matvarene man ser hyppigst reaksjone mot er egg, melk, nøtter og hvete. Blant barn med asiatisk, afrikansk eller sør-amerikansk bakgrunn er forekomsten av laktoseintoleranse (å ikke tåle melkesukker) mellom 90 – 95 %. I enkelte tilfeller kan reaksjonene være ufarlige og gi lette symptomer, i andre tilfeller kan reaksjonene være livstruende og utløst av små mengder av den ingrediensen man ikke tåler. Eneste behandling ved matallergi og er å unngå det som ikke tåles.

For barn er det å delta i sosiale arrangementer som bursdag, barnehage- og skolearrengemeter svært viktig for ikke å føle seg utenfor. I denne sammenheng er barn med matallergier (melk, gluten, egg og nøtter) ofte utsatt, fordi det ikke alltid legges til rette for dem.

Målsetting
Overordnet mål:
Tilrettelegge for barnebursdager for alle, også barn som ikke tåler melk, egg, gluten og nøtter.

Hovedmål:
1) Produsere en god alternativ bursdagsmeny som passer for alle
2) Gjøre informasjonen tilgjengelig på NAAFs nettsider
3) Formidle bursdagsmenyen til foreldre som har barn i barnehage/skoler der klassekamerater har matallergi, foreldre til barn med matallergi, samt personale i barnehager, SFO og barneskoler.

Målgruppe
Personale i barnehager / SFO / barneskoler, foreldre til barn med allergier, og særlig foreldre som har barn i barnehage/skoler der klassekamerater har matallergier.

Betydning
Med små og enkle tips og råd kan bursdagsarrangementer tilpasses slik at alle, inkludert barn med allergier for nøtter, egg, melk og gluten, kan kose seg med den samme maten.

Norges Astma og Allergiforbund ønsker derfor å sette sammen en ”hurtigmeny” tilpasset alle. Dette vil hjelpe personale i barnehager / SFO / barneskoler, og særlig foreldre som har barn i barnehage/skoler der klassekamerater har matallergier.

Framdriftsplan
Sammenlagt 2 mnd varighet. Prosjektleder, NAAFs ansatte i rådgivningstjenesten med kompetanse på matallergi, vil utvikle den allergivennlige bursdagsmenyen, få den tilpasset et egnet format på trykk og internett, samt spre informasjon om bursdagsmenyen. NAAFs frivillige vil bistå i distribueringen, som vil gå til målgruppen, NAAFs medlemmer og via rådgivningstjenesten.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0231.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet/Målsetting
Mellom 3 – 8 % av barn har en aller annen form for matallergi. Eneste behandling ved matallergi og er å unngå det som ikke tåles. For barn er det å delta i sosiale arrangementer som bursdag, barnehage- og skolearrangementer svært viktig for ikke å føle seg utenfor. Foreldre til andre barn kvier seg av og til for å invitere barn med de vanligste matallergier (melk, gluten, egg og nøtter) til selskap, både fordi de er engstelige for å tilberede feil mat og fordi det krever mer arbeid. Det samme gjelder for personale i barnehager og skoler. Med små og enkle tips og råd kan et bursdagsarrangement tilpasses slik at alle kan kose seg med det samme. Astma- og Allergiforbund ønsket å sette sammen en “hurtigmeny” tilpasset alle, også barn som ikke tåler melk, egg, gluten og nøtter. Mål: Tilrettelegge for bursdagsselskap for alle, også barn som ikke tåler melk, egg, gluten og nøtter og formidle dette til foreldre som har barn i barnehager / skoler der klassekamerater har matallergi, foreldre til barn med matallergi, samt personale i barnehager, SFO og barneskoler.

Gjennomføring
Prosjektet ble gjennomført etter planen. Fagsjef innen matallergi i NAAF var prosjektleder. Det ble tatt utgangspunkt i hva som vanligvis serveres i barneselskap, pølse med tilbehør, kake og boller, dessert og godtepose. Prosjektleder fant allergitrygge produkter i butikk, på nett ved hjelp av den erfaring hun har om allergitrygge produkter. Prosjektet er omtalt i NAAFs medlemsblad AstmaAllergi og på hjemmesidene www.naaf.no der man kan laste ned elektronisk versjon av menyen. For å gjøre menyen kjent er helsepersonell en viktig videreformidler til brukerne. Den ble derfor presentert på kongress for landets helsesøstre og for allmennpraktikere under deres fagkongress, primærmedisinsk uke, med smaksprøver.

Resultat
Tilbakemelding fra brukerne har vært utelukkende positive. Menyen er til god hjelp for pårørende til allergiske barn, helsepersonell, ansatte i skolefritidsordning og barnehager og ikke minst de som inviterer til bursdag når en eller flere av gjestene har matallergi. Blader og nettsteder som omhandler mat har omtalt menyen i rosende ordlag.

Oppsummering
Prosjektet ble gjennomført innenfor budsjett og målet nådd. NAAF er godt fornøyd med resultatet. Det er viktig at NAAF med jevne mellomrom sjekker varedeklarasjonene på de aktuelle produktene for å sikre at de fortsatt er allergitrygge.

Prosjektleder/forsker

Helle Grøttum

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Bursdagsmenyen for alle
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2010: kr 76 000
Startdato
01.02.2010
Sluttdato
30.12.2010
Status
Avsluttet