Buscopan ved langsom fødsel – en RCT

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

Som klinikere og fødselshjelpere vet vi at langsom framgang i fødsel er et stort problem, og vi har få verktøy å hjelpe oss med for å løse det. Fødepopulasjonen blir eldre, og flere kvinner med ulike sykdommer blir gravide og skal føde barn. Dette bidrar til at langsom framgang i fødsel øker i omfang. Hovedbehandlingen i dag er stimulering av rier med intravenøs tilførsel av hormonet oxytocin. Effekten av oxytocin er omdiskutert, og legemidlet er knyttet til en rekke uheldige fødselsutfall, som fosterstress, operative forløsninger og overflytning av den nyfødte til intensivavdeling. Dersom Buscopan kan forkorte fødsler med langsom framgang (vår studies hypotese) vil det være viktig kunnskap for kvinner som skal føde og for rutiner i det obstetriske fagmiljøet. I tillegg vet vi at legemidlet butylskopolamin (som er virkestoffet i Buscopan) benyttes usystematisk i norske fødeavdelinger uten at det foreligger studier som dokumenterer om behandlingen er nyttig. En avklaring av Buscopans rolle ved langsom framgang i fødsel er derfor viktig uansett resultat av vår forskningsstudie. Vi vil invitere førstegangsfødende kvinner med fødeplass ved Oslo universitetssykehus til å delta i studien. Intervensjonen foregår under fødsel, og bare kvinner med langsom framgang i fødsel blir randomisert (aktivt medikament Buscopan eller placebo/saltvann). Begrunnelse for at studien er viktig å gjennomføre: Det foreligger en Cochrane metaanalyse fra 2013, som i analysene inkluderer 17 randomiserte studier med til sammen 2600 kvinner hvor legemidler som Buscopan sammenlignes med placebo. Analysen omfatter kun studier som har benyttet legemidlene som rutinebehandling til alle kvinner i fødsel, gitt når åpning av livmorhalsen var 3-6 cm, ikke med langsom framgang i fødsel som inklusjonskriterium. Metaanalysen konkluderer med at medikamentene kan redusere fødselens varighet, men etterspør randomiserte studier som evaluerer effekten på langsom framgang i fødsel. Vi mener at denne studien er designet til å gi svar på dette, og vi har ikke funnet studier som har publisert tilsvarende undersøkelser tidligere. Studiene som er inkludert i Cochrane-analysen er utført i Nepal, Kenya, Jamaica, India, Iran, Saudi-Arabia, Egypt og Tyrkia, og ingen av dem undersøker effekten av spasmolytika ved langsom framgang i fødsel. De to eneste studiene fra vår del av verden ble utført i Italia og USA, men disse studiene benyttet andre medikamenter enn Buscopan og begge ga medikamentet som en del av active management of labor, og ikke til kvinner med langsom framgang i fødsel. Vi vet derfor ikke om Buscopan har en rolle ved langsom framgang i fødsel, vi vet ikke om Buscopan har effekt på fødsel i nordisk obstetrikk og vi vet ikke om Buscopan har en rolle ved den type fødselshjelp som er standard i vår del av verden. Vår studiedesign er derfor en nyvinning.

Sluttrapport

Vitenskapelige publikasjoner og innsendte manuskript (siden oppstart)

PLOS ONE

Prosjektleder

Angeline Elisabeth Styve Einarsen

Hovedveileder

Trond Michelsen

Detaljer
Program
Forskning (2019)
Prosjektnavn
Buscopan ved langsom fødsel – en RCT
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Kvinneklinikken
Beløp Bevilget
2020: kr 755 000, 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000
Startdato
14.06.2020
Sluttdato
01.11.2024
Status
Under gjennomføring