Bydelsmødre på sykehjem

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Eldre innvandrere med demens kommer ofte sent i kontakt med hjelpeapparatet. Det kan bla. ha sammenheng med manglende tilrettelegging på sykehjem for beboere med annen kulturbakgrunn. NAKMI har foreslått samarbeid mellom frivillige og sykehjem som tiltak for å tilpasse omsorgstilbudet til innvandrere med demens. Her vil vi få erfaring med slik tilrettelegging gjennom et samarbeid mellom Ammerudlunden sykehjem og frivillige bydelsmødre. Bydelsmødre vil utveksle sin kompetanse med helsepersonell, heve sin kompetanse og få nettverk slik at de på sikt kan få betalt arbeid i helsesektoren.

Målsetting

1. Skape bedre hverdagsliv for beboere, pårørende og frivillige gjennom inkluderende møter. 2. Gi arbeidsløse innvandrerkvinner erfaring og kontakter som kan lede til lønnet arbeid. 3. Bidra til å gjøre pårørende med minoritetsbakgrunn trygge på at beboernes vaner og tradisjoner blir ivaretatt.

Målgruppe

Målgruppen er beboere med demens på Ammerudlunden sykehjem, og frivillige bydelsmødre. Gruppen er ikke statisk og deltakerne vil endres over tid.

Antall personer i målgruppen

20

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet vil bestå av en rekke aktiviteter for og med frivillige bydelsmødre, beboere og pårørende på Ammerudlunden sykehjem. Aktivitetene vil bestemmes av bydelsmødre og beboere/pårørende, og må tilpasses beboernes funksjonsnivå. Aktuelle aktiviteter kan være matlaging, gjerne med mat fra beboernes og bydelsmødrenes opprinnelsesland, kafédrift, turer, hagestell, sang og musikk, besøksvenn, håndarbeid og samtaler. Det er også aktuelt å prøve ut tradisjoner knyttet til høytider som Diwali, Eid og jul. Aktivitetene vil foregå ukentlig, men det kan også være aktuelt med flere møter samme uke ved spesielle anledninger. Møtene vil vare 2-3 timer. Bydelsmødre vil få opplæring over 4-5 samlinger i tema som demens, kommunikasjon, støtteteknikker ved forflytning, hygiene, taushetsløfte, mental helse og helseutdanning. Mental Helse, Diakonhjemmet Omsorg, VID vitenskapelige høgskole og Ammerudlunden vil bistå med undervisning. Bydelsmødre vil også utveksle sine erfaringer og interkulturelle kompetanse med ansatte på Ammerudlunden, andre sykehjem og i hjemmetjenesten, både via undervisning og i det daglige arbeidet. Bydelsmødre underviser allerede jevnlig for studenter på VID. Studenter fra VID vil også bidra med resultatevaluering.

Fremdriftsplan

Prosjektet går over tre år. I første fase vil deltakere rekrutteres og læres opp. De vil deretter starte med ukentlige aktiviteter. Deltakerne skiftes ut underveis, og aktivitetene og prosjektets form vil endres med erfaringer og deltakernes preferanser. Dette vil gi oss bred erfaring med ulike typer tilretttelegging og aktiviteter. Bydelsmødre og helsepersonell vil utveksle kompetanse gjennom hele prosjektet, og vi vil evaluere kontinuerlig.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – bydelsmødre på sykehjem.pdf

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Bydelsmødre på sykehjem
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Diakomhjemmet Omsorg i samarbeid med Bydelsmødre Norge
Beløp Bevilget
2020: kr 555 000, 2021: kr 555 000, 2022: kr 555 000
Startdato
01.09.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring