Bydelsmødre – pilot

I samarbeid med

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Bydelsmødre hadde oppstart i januar 2016. Kort tid etter oppstart, ble en ressursgruppe opprettet. Denne besto av prosjektleder Nasreen Begum, Ellen Steen-Hansen fra Helseetaten i Oslo kommune og Mette Smestad fra Selvhjelp Norge. I forbindelse med rekruttering av fremtidige bydelsmødre, ble det avholdt tre informasjonsmøter i 2016. Prosjektleder har et bredt flerkulturelt nettverk i bydel Alna, og rekrutterte dermed flere av kvinnene som tok grunnutdannelsen i 2016 gjennom dette. 18 kvinner fikk plass på Bydelmødrenes grunnutdannelse etter å ha blitt kartlagt av prosjektleder. Kvinnene hadde bakgrunn fra 11 ulike land. For å kunne igangsette grunnutdannelsen i bydel Alna, ble det etablert kontakt med aktuelle tjenesteområder i bydelen. Dermed fikk man kontakt med aktuelle forelesere for de ulike modulene. Grunnutdannelsen startet 23. mai 2016 og ble avsluttet 12. desember 2016 med overrekkelse av diplom på rådhuset fra Ordfører Marianne Borgen og Byråd Inga Marte Thorkildsen. Grunnutdannelsen inneholdt totalt 16 moduler om temaer rundt helse, familie og samfunn, og ble tilpasset minoritetene i Alna i samarbeid med enheter i Bydel Alna og Ressurssenter for Migrasjonshelse.

Antall personer i målgruppen

360

Oppsummering

Alt det overfor nevnte er et resultat av et integreringstiltak, som har vist seg å være sjeldent vellykket med tanke på hvor kort tid det har gått. Det er med andre ord et godt fotfeste i bydelen og et nytt prosjekt vil ha et helt annet utgangspunkt og enda bedre forutsetninger for å bli vellykket i 2017. Arbeidet i 2017 vil ha to hovedområder: 1 Videreutvikle arbeidet med Bydelsmødre i bydel Alna 2 Tilpasse og videreutvikle grunnutdannelsen for etablering av Bydelsmødre-grupper i bydel Grorud og bydel Stovner.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Bydelsmødre-2016.pdf

Prosjektleder/forsker

Nasreen Begum

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Bydelsmødre – pilot
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Foretaket Nasreen Begum
Beløp Bevilget
2016: kr 477 000
Startdato
04.01.2016
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet