Bydelsmødrenes digitale hjelpetjeneste

Med webinar og hjelpetelefon på 24 ulike språk skal bydelsmødrene bidra med både smittevern og praktisk hjelp.

Bydelsmødrene har etablert en hjelpelinje der du kan snakke med en frivillig som hjelper med praktisk informasjon om blant annet smittevern og helsetjenester. De frivillige snakker til sammen 24 ulike språk og på nettsiden deres kan du se hvilket telefonnummer du bruker for de ulike språkene. Foto: Bydelsmødrene

Bydelsmødrene består av frivillige kvinner med minoritetsbakgrunn som har blitt kurset og bruker det de har lært til å hjelpe andre kvinner i nærmiljøet.

Under koronakrisen har de bidratt med å spre viktig informasjon om viruset til grupper som informasjonen fra myndighetene ellers ikke når ut til, noe som blant annet er omtalt av NRK.

Bestill en bydelsmor

Sigrid Sivertsen Haugan i Bydelsmødrene forteller at støtten fra Stiftelsen Dam skal brukes til å bygge opp en digital plattform. Den vil blant annet inneholde en chattetjeneste, et digitalt bibliotek til kursing av de frivillige, og en kalender hvor eksterne som trenger hjelp kan bestille besøk av en bydelsmor.

– Med denne støtten kan vi digitalisere enda mer. Det vil gavne arbeidet vårt både nå og etter krisen. For eksempel er det nyttig at flere av bydelsmødrene nå lærer å bruke chat. Det gjør oss enda mer tilgjengelige, sier Haugan.

Smittevern og NAV-regler

Det kan være vanskelig å orientere seg i strømmen av informasjon fra myndighetene under krisen. Det digitale biblioteket skal gjøre det enkelt for bydelsmødrene å holde seg oppdatert.

– Her skal bydelsmødrene kunne finne alt de trenger å vite, fra informasjon om smittevern til nye regler fra NAV, sier Haugan.

Plattformen brukes også til digitale kurs om aktuelle tema, slik at mødrene er oppdatert.

– På første kurset fortalte smittevernsoverlegen i Oslo om hvordan man beskytter seg og andre mot viruset. På andre kurset gav Redd Barna opplæring i tema som er viktige for barnefamilier, slik som hvordan man kan legge opp hjemmeundervisning, og hvilke ressurser Redd Barna kan bidra med, sier Haugan.

Bydelsmødrene har arrangert webinar der blant annet smittevernoverlege i Oslo, Tore Steen deltok. Foto: Bydelsmødrene

Informasjon på 24 språk

Fra før av driver de en hjelpelinje hvor 50 frivillige gir informasjon på 24 språk, blant annet etter forespørsel fra Folkehelseinistituttet (FHI) og politiet. Begge ser et stort behov for å spre informasjon til innbyggere med minoritetsbakgrunn. Gjennom linjen får i tillegg FHI verdifull informasjon om hvilke helseutfordringer innvandrerbefolkningen står overfor.

Kjennskapen til ulike språk er en ressurs som også kommer den nye chattetjenesten til gode.

– Vi lager vaktlister, slik at det alltid er frivillige tilgjengelig til å svare på spørsmål. En oversikt forteller når man kan chatte på de forskjellige språkene, sier Haugan.

Her kan du lese mer om bydelsmødrenes digitale tilbud i forbindelse med koronaepidemien.

Stiftelsen Dam har tidligere støttet bydelsmødrene gjennom flere prosjekter:


Søknadssammendrag

Målet med dette tiltaket er å utvikle en digital plattform for å nå ut til flere familier med etnisk minoritetsbakgrunn slik at de får oppdatert, tilpasset og relevant informasjon som vil være nyttig i den pågående koronapandemien.

Mange i denne målgruppen er lavinntektsfamilier med begrensede norskkunnskaper og liten kunnskap og tillit til det offentlige.

Bydelsmødrene når ut til denne gruppen fordi de snakker over 40 språk, har store nettverk i lokalsamfunnet og interkulturell kompetanse.

Prosjektleder/forsker

Sigrid Sivertsen Haugan

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Bydelsmødrenes digitale hjelpetjeneste
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
14.04.2020