Bygg Varder

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet:
Astma- og Allergiforbundet erfarer at mange med astma er usikre på hvor mye som tåles av trening og annen fysisk aktivitet når man har astma. Fysisk aktivitet bidrar til en bedre hverdag og økt livskvalitet også for personer med astma. Trening gir gevinster på alle fronter gjennom hele livet. Selv lett fysisk aktivitet er fordelaktig for humør og psyke. Det er dessuten meget bra for astmaen. Man kjenner selv sin egen kropp, men astma skal ikke være en hindring for fysisk aktivitet!

Fysisk aktivitet er positivt og en viktig del av astmabehandlingen.
Motivasjon er en avgjørende faktor. Motivasjon til å trene skapes ved aktivitet i fellesskap.

2. Prosjektets målsetting:
Læringsmålene har vi delt opp i fire:
1.Mosjon
2.Trivsel
3.Mestring
4.Samhandling

3. Prosjektets målgruppe:
Ungdom/unge voksne (i aldersgruppen ca. 16-30 år) med astma.

4. Beskrivelse av gjennomføring:
Vi inviterer ungdom/unge voksne fra Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag til å bli med på en weekend på fjellet to ganger i løpet av år 2013. Det vil bli en vintersamling med fokus på ski og en høstsamling med fokus på barmarkstrening. De vil få en innføring i det å være aktiv med astma, grundig og god oppvarming, treningsteknikker/langrennsteknikker, gode pusteteknikker, avslapping og anfallsmestring, astma- årsaker og symptomer, med mer. Det vil bli både teori og praksis. I tillegg til undervisning og opplæring skal det være tid til lek og moro igjennom konkurranser med og uten ski på bena. Det vil bli fokus på kondisjon og konsentrasjon (KOKO).

5. Prosjektets betydning:
NAAF Region Midt ønsker med dette å skape glede og engasjement blant deltakerne/gi dem en opptur. Slik at de ønsker å være ute i naturen, trene og gå på ski, året rundt. Astma skal ikke lenger være en hindring for å bevege seg i naturen, gå på fjellet eller stå på ski.

6. Fremdriftsplan
• Markedsføring av prosjektet + registrere interesserte deltakere
o Tidsramme: Januar – februar 2013
o Ansvar: Prosjektleder og prosjektgruppe
• Vintersamling på fjellet
o Tidsramme: Februar/mars 2013
o Ansvar: Prosjektleder og prosjektgruppe
• Egentrening
o Tidsramme: Mars – september 2013
o Ansvar: Deltakerne
• Høstsamling på fjellet
o Tidsramme: September/oktober 2013
o Ansvar: Prosjektleder og prosjektgruppe
• Evaluering og rapportering
o Tidsramme: November/desember 2013
o Ansvar: Prosjektleder og prosjektgruppe

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Bygg Varder med vedlegg.pdf

Prosjektleder/forsker

Monica Dalseth

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Bygg Varder
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 75 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet